Testler

Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B)

 

Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B; Auditory Verbal Digit Span Test- Form B) Karakaş ve Yalın (1993) tarafından geliştirilmiş olan bir nöropsikolojik testtir. GİSD-B'de sayı dizileri yoluyla sayı uzamı ölçülmektedir. Sayı uzamı dikkat ve bellek sığasını ortaya koyan görgül değerdir.

 

GİSD-B, dikkat uzamı ile kısa-süreli bellek uzamını görsel ve işitsel modaliteler / sözlü ve yazılı tepkilerle kapsamlı olarak ölçen, dizileme yeteneği konusunda da ölçüm sağlayan bir nörospikolojik testtir.

GİSD-B’de sayılar işitsel veya görsel olarak sunulmakta, tepkiler sözel veya yazılı olarak alınmaktadır. Bu yapısıyla GİSD-B duyum-tepki bütünleştirme yeteneğini;  duyu-içi (işitsel-sözel, görsel-yazılı) ve duyular-arası (işitsel-yazılı, görsel-sözel) olarak ölçmektedir. Bu süreçlerle ilgili olarak GİSD-B’den 11 puan hesaplanmaktadır. Testin yaklaşık uygulama süresi 20 dakikadır.

Gisdb
Gisd-b

GİSD-B’nin çocukluk (6 yaş) ve ileri yaşlılık (70 yaş ve üstü) arasındaki 11 dönem için norm değerleri vardır. Normalizasyon 1585 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Gelişim dönemlerin bu kapsamda taranması bakımından GİSD-B, ülkemizde, ilk ve tektir.

GİSD-B’nin AR-GE çalışmaları kurumsal destekli projeler kapsamında gerçekleştirilmiştir (Proje No: HÜAF 02-01-406-001, Proje No: HÜAF 92-03-220-001). Testin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları ise ülkemizde yapılan 50’ye yakın bağımsız araştırma kapsamında ortaya konmuştur.

Gisd-b

GİSD-B Puanlarının yaşam boyu (6 - 70 yaş ve üstü) değişimi

 

Stroop Testi TBAG Formu

 

Stroop Testi TBAG Formu BİLNOT Bataryasının AR-GE çalışmaları kapsamında (Proje No:  TBAG-Ü / 17-2) geliştirilmiş olan bir nöropsikolojik testtir. Test beş bölümden oluşmakta, bölümlerin her birinden tamamlama süresi, hata sayısı ve düzeltme sayısı olarak toplam 15 puan hesaplanmaktadır. Testin yaklaşık uygulama süresi 10 dakikadır. 

 

Farklı bölümleriyle Stroop Testi TBAG formu seçici dikkat, odaklanmış dikkat ve bozucu etki kontrolünü ölçmektedir. Kompleks dikkat altında toplanan bu süreçleri ölçen Stroop Testi bilimsel literatürde dikkatin altin “altın standartı” olarak kabul edilmektedir.

 

Tüm bölümleri ile  ele alındığında, Stroop Testi TBAG Formu yönetici işlevleri de ölçmektedir.

 

GİSD-B’nin çocukluk (6 yaş) ile yaşlılık (54 yaş üstü) arasındaki 10 dönem için norm değerleri vardır. Normalizasyon 869 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir.

 

Testin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları ülkemizde yapılan 40’a yakın bağımsız araştırma kapsamında ortaya konmuştur.

Satıştaki Testler

Şirketimizden temin edilebilen BİLNOT Bataryası testleri şunlardır:

Karakaş, S. (2011). BİLNOT Nöropsikolojik Test Bataryası: Stroop Testi TBAG Formu Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları ve Kullanım Kılavuzu. Ankara: Ayrıntı Bas. Yay. Mat.

Karakaş, S., Yalın, S. (2009). GİSD-B: Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi  Kullanım Kılavuzu. Ankara: Eryılmaz Ofset Matbaacılık Gazetecilik.

Diğer BİLNOT Bataryası testleri yurt dışından temin edilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak lütfen “Test Satın Alma”  broşürünü inceleyiniz.   

 

Satın alma talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizle ilişkiye geçiniz:

Nörometrika Medikal Tıp Teknolojileri Limited Şirketi

Tel ve Faks  0312- 299 21 48

GSM: 0530 - 977 28 12

info@neurometrika-tech.com.

 

Adres:  Tepe Prime İş ve Yaşam Merkezi

Mustafa Kemal Mah., Dumlupınar Bulv.,No: 266

Residence C Blok, No 90

Çankaya 06800, Ankara