Kurucu Hakkında

Özgeçmiş

Prof Dr Sirel Karakaş

Prof. Dr. Sirel Karakaş 1942 yılında Zonguldak’ta doğdu. Ortaöğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümünden 1965-66 yılında Psikolojide Lisans Derecesi, 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Deneysel Psikolojide Yüksek Lisans Derecesi, 1978 yılında aynı Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünden Biyofizikte Doktora Derecesi aldı.

 

1967-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Deneysel Psikolojide Yardımcı Doçent (1982), Doçent (1984) ve Profesör (1989) olarak çalıştı.  2009’dan itibaren Hacettepe Üniversitesi KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezinde Araştırma-Geliştirme (AR-GE) etkinliğinde bulundu. 2012- 2015 yıları arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde (UKÜ) İngilizce Psikoloji Bölümü ile Türkçe Psikoloji Bölümünün Başkanı olarak görev yapmıştır. UKÜ’deki İngilizce Psikoloji Bölümünü geliştirmiş, bölümün Bologna sürecine intibak edilmesini sağlayan işlemleri gerçekleştirmiştir.   

 

Hacettepe Üniversitesinde Bilişsel Psikofizyoloji Araştırma Birimini 1996 yılında kurmuştur. Bu merkez, ülkemizde, bilişsel elektrofizyoloji konusunda yoğun araştırmaların yapıldığı ender merkezler içinde yer almıştır. Psikoloji bölümleri arasında ise, merkez, ilk ve tek olma özelliğini taşımıştır. Karakaş 2007 yılında Gazi Üniversitesinde MR sırasında EEG kaydının alındığı MR-EEG laboratuvarının kurulmasına öncülük etmiştir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümünde bir Nöropsikoloji Laboratuvarı kurmuştur.  

 

Psikolojideki çalışma alanları arasında bilişsel nörobilim, nöropsikoloji, deneysel psikoloji, deneysel yöntembilim, deneysel psikoloji tarihi ve psikometri,  bulunmaktadır. Multidisipliner olarak gerçekleştirdiği araştırmalarında elektroansefalografi,  beyin yanıt potansiyelleri, sinyal işleme, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ve nöropsikolojik testlerden oluşan çok sayıda farklı tekniği bir arada kullanmaktadır.

 

Karakaş’ın başlıca araştırma alanı beyin elektriksel aktivitesidir. Karakaş bu faaliyeti zamansal alanda (olay-ilişkili potansiyel; ERP), frekans alanında (frekans spektrumu ve güç spektrumunu kullanarak elde ettiği beyin osilasyonları) ve zaman-frekans alanında hem uyanıklık hem de uyku konumlarında araştırmıştır. Beyin osilasyonlarının zaman-frekans alanında analizini yapan bir sinyal işleme tekniğinin geliştirilmesine öncülük etmiş, bu teknik bir SCI dergisinde yayınlanmıştır. Beyin osilasyonları konusunda özellikle gamma bantı üzerinde orijinal bulgular elde etmiş; gamma bantında erken ve geç bileşenler olduğu yolundaki bulgusu daha sonra literatürün genelgeçer bulgusu niteliğinde olmuştur. MRG sırasında bilişsel beyin potansiyellerini araştıran öncülüğü altındaki grup, dünyada bu konuda çalışan az sayıdaki grubun içinde yer almıştır. Ülkemizde ise, bilişsel potansiyellerin MR-EEG teknolojisiyle incelendiği ilk temel bilim araştırması, Karakaş’ın öncülüğündeki grup tarafından yapılmış ve yayınlanmıştır.

 

Karakaş’ın özelde elektrofizyoloji konusundaki çalışmaları TÜBİTAK, DPT ve HÜ-BAB tarafından desteklenmiştir. Karakaş TÜBİTAK bünyesinde kurmuş olduğum Beyin Dinamiği Araştırma Merkezi (1994-1997)’nde aktif görev almıştır. Bu merkez  “multidisipliner ve multiteknolojik yaklaşım” kavramının Türkiye bilimine girmesine öncülük yapmıştır. Karakaş ulusal ve uluslararası araştırmalarını ve yayınlarını bu yaklaşım altında gerçekleştirmiştir.

 

AR-GE çalışmaları arasında, nöropsikolojik test geliştirme ve standardizasyon, sinyal işleme, MR-EEG, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (FMRG)  bulunmaktadır. İki nöropsikolojik testin telif hakkına sahiptir. FMRG için ilk görevler bataryasını geliştirmiş, telif hakkını almıştır. MR sırasında beyin elektriksel aktivitesinin (EEG/OİP) kaydedilmesini sağlayan donanımsal ve yazılımsal düzenlemeleri geliştirdi. Multimodal EEG/OİP–MRG olarak adlandırılan deneysel tasarım kullanılarak yapılmış olan araştırma SCI kapsamındaki bir uluslararası dergide yayınlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi KOSGEB’de özgün bir bütünleşmiş uyarım-kayıt sisteminin yazılımsal ve donanımsal AR-GE çalışmalarını tamamladı. Bu ürünün patent başvurusu yapılmış bulunmaktadır.

 

Akademik yaşantısı boyunca yaptığı temel bilim çalışmaları ve AR-GE çalışmaları 129 ulusal ve uluslararası makalede yer aldı.  On altı ulusal ve uluslararası kitap yazdı.  Çalışmalarını 500’e yakın ulusal ve uluslararası toplantıda sundu. Çalışmaları 3421 (Google Akademik, H göstergesi: 23) atıf aldı ve çok sayıda ödüle layık görüldü. Bu ödüller arasında Scopus’un (Elsevier Arama Motoru)  “Türkiye’de Araştırmaları İlk Ona Giren Bilim Adamı Ödülü”, “Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü”, Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş'nin Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri 2008 Yılı Proje Yarışmasında ödülü de bulunmaktadır.

 

Prof. Karakaş ilköğretim çağında tanısı konan ve ülkemiz için önemli bir sağlık sorunu olan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu üzerinde, ülkemizdeki en kapsamlı multidisipliner ve multiteknolojik nitelikteki bilimsel araştırmanın yürütücülüğünü yapmıştır. Kendisi, ayrıca, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca kabul edilen “Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2009-2013’ün Tanılama Çalışma Grubunda görev yapmıştır.

 

Prof. Karakaş bilgilerini çeşitli ortamların (temel bilim/uygulama alanları; üniversite toplumu/ilköğretim ve ortaöğretim/ halkımız) hizmetine sunma gayreti içinde olmuştur.  Ortaöğretim için çağdaş ve evrensel bilimi temel alan bir Psikoloji Ders Kitabı yazmıştır. Bu eser 2010 yılında MEB Talim Terbiye Kurulunca “Devlet Kitabı” olarak kabul edilmiştir. Bu kitap ortaöğretim kurumlarında beş yıldır psikoloji alanında ders kitabı olarak kullanılmaktadır.

 

Karakaş TÜBİTAK desteği ile yürüttüğü ve 2000’i aşkın kişi üzerinde yürütmüş olduğu bilimsel projesinde 8 yıllık zorunlu eğitimin gerekli olduğunu verilerle ortaya koymuştur. Projenin sloganı “8 yıl da yetmez” olarak belirlenmiş, proje verileri bu sloganı desteklemiştir. Bu sonuç, çok daha sonra yürürlüğe giren ve zorunlu temel eğitimi 8 yıla çıkaran yasanın bilimsel dayanağını oluşturmuştur. Yakın dönemde de eğitim-öğretim, proje sonuçlarının gösterdiği doğrultuda, 12 yıla çıkarılmıştır.

 

Çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca bilmektedir.

 

Cahit Karakaş'la (Dr. Yük. İnşaat Müh., T.B.M.M. eski Başkanı) ile evlidir. Oğlu Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (İstanbul) Radyoloji Eğitim ve İdari Uzmanı, Kuzey Anadolu Kamu Hastaneleri Birliğinde Radyoloji Klinikleri Koordinatörü’dür. Oğlu Dr. Halil Cem Karakaş Yıldız Holding’in İcradan Sorumlu Başkan Yardımcısı’dır.

 

PDF

YÖK Formatında Özgeçmiş
 

Görevler/Etkinlikler

Prof. Dr. Sirel Karakaş

 

2009-            Nörometrika Medikal Sanayi Kümelenmesi Kurucu ve Yöneticisi

2013-2015:  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı

2009-2013:  Hacettepe Üniversitesi KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi AR-GE Uzmanı

1967-2009:  Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Elemanı

Yayın Listesi

Baran, Z., Karakaş, S. (2007). Rindlerin Akşamı: Yahya Kemal Beyatlı Şiiri ve Beynin Elektriksel Faaliyeti. Nevin Önberk: Yeni Türk Araştırmaları Sempozyumu.  Ankara: Bizim Büro.

 

Başar, E., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S., Schürmann, M. (2001). Gamma, alpha, delta and theta oscillations govern cognitive processes. International Journal of Psychophysiology, 39(2-3), 241-248.

 

Başar, E., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S., Schürmann, M. (2000). Brain oscillations in perception and memory. International Journal of Psychophysiology, 35, 95-124.

 

Başar, E., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S., Schürmann, M. (1999). Are cognitive processes manifested in event-related gamma, alpha, theta and delta oscillations. Neuroscience Letters, 259, 165-168.

 

Başar, E., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S., Schürmann, M. (1999). Oscillatory brain theory: A new trend in neuroscience. Engineering in Medicine and Biology, 18(3), 56-66.

 

Başar, E., Karakaş, S. (2006). Neuroscience is awaiting for a breakthrough: An essay bridging the concepts of Descartes, Einstein, Heisenberg, Hebb and Hayek with the explanatory formulations in this special issue. International Journal of Psychophysiology (Special Issue on “Models and Theories of Brain Function with Special Emphasis on Cognitive Processing), 60(2), 194-201. 

 

Başar, E., Karakaş, S. (2004). Memory and whole-brain work: Draft of a theory based on EEG oscillations. In: E. Başar, Memory and Brain Dynamics: Oscillations Integrating Attention, Perception, Learning and Remembering. London: CRC Pr. 

 

Başar, E., Karakaş, S. (2000). Nörofizyoloji ve kognitif süreçlerde entegratif yaklaşım: Osilasyonel nöral topluluklar kuramı. S. Karakaş, H. Aydın, C. Erdemir, Ç. Özesmi (Ed.), Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon (s. 149-161). Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.

 

Başar, E., Karakaş, S. (1999). An integrative neurophysiology based on brain oscillations. (Ch. 31). In: E. Başar, Brain Function and Oscillations: II. Integrative Brain Function. Neurophysiology and Cognitive Processes. Heidelberg: Springer-Verlag.

 

Başar, E., Karakaş, S.(1998). Event related oscillations in the brain (Ch. 8). In: E. Başar, Brain Function and Oscillations: I. Brain Oscillations. Principles and Approaches. Heidelberg: Springer-Verlag.

 

Başar, E., Karakaş, S. (1998). Toward a theory of brain oscillations (Ch. 19). In: E. Başar, Brain Function and Oscillations: I. Brain Oscillations. Principles and Approaches. Heidelberg: Springer-Verlag.

 

Başar, E., Karakaş, S., Rahn, E., Schürmann, M. (2000). The relation between EEG and evoked potentials (Ch. 11). In: R. Miller (Ed.), Time and the Brain: Conceptual Advances in Brain Research (Vol. 3). Dunedin (New Zealand): Harwood Academic Publ.

 

Başar, E., Karakaş, S., Rahn, E., Schürmann, M. (1998). Major operating rhythms (MOR) control the shape and time course of evoked potentials (Ch. 12). In: E. Başar, Brain Function and Oscillations: I. Brain Oscillations. Principles and Approaches. Heidelberg: Springer-Verlag.

 

Başar, E., Özgören, M., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S. (2003). Superbinding: Spatio-temporal oscillatory dynamics. Theory in Biosciences, 121, 371-385.

 

Başar, E., Özgören, M., Karakaş, S. (2002). A brain theory based on neural assemblies and superbinding. In: H. Reuter, P. Schwab, D. Kleiber, G. Gniech (Eds.), Wahrnehmen und Erkennen (pp. 11-24). Berlin: Pabst Science.

 

Başar, E., Özgören, M., Karakaş, S., Başar-Eroğlu, C. (2004). Super-synergy in the brain: The grandmother percept is manifested by multiple oscillations. International Journal of Bifurcation and Chaos, 14 (2), 453-491. 

 

Başar, E., Schürmann, M., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S. (1997). Alpha oscillations in brain functioning: An integrative theory. In: E. Başar, R. Hari, F.H. Lopes Da Silva, M. Schürmann (Eds.), Brain Alpha Activity: New Aspects and Functional Correlates. International Journal of Psychophysiology (Special Issue), 26 (1-3), 5-29.

 

Başar-Eroğlu, C., Başar, E., Schürmann, M., Schütt, A., Strüber, D., Stadler, M. Karakaş, S. (1999). Gamma-band responses in the brain: Functional significance (Ch. 26). In: E. Başar, Brain Function and Oscillations: II. Integrative Brain Function. Neurophysiology and Cognitive Processes. Heidelberg: Springer-Verlag.

 

Bekçi, B., Karakaş, S. (2003). Nöropsikolojik testler ile olay-ilişkili potansiyeller arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 11(2), 109-121.

 

Bekçi, B., Karakaş, S. (2002). Nöropsikolojik ölçümlerle elektrofizyolojik ölçümlerin ilişkisi: Frontal lob işlevselliği. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(3), 177-184.

 

Can, H., Elmastaş Dikeç, B., Karakaş, S. (2010). University students in two distinct branches show performance differences on the Mangina Test scores. Yeni Symposium, 48 (1), 264-269.

 

Can, H., İrkeç, C., Karakaş, S. (2006). Alzheimer tipi demansın farklı evrelerinin nöropsikolojik profili. Yeni Sempozyum, 44(3), 115-135.

 

Can, H., İrkeç, C., Karakaş, S. (2009). Demans şiddeti derecelendirme ölçeğine bağımlıdır: Kısa Durum Muayene Testi ile Reisberg Global Bozulma Ölçeğinin Karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri 12(1) 5-20.

 

Can, H., Karakaş, S. (2005). Alzheimer Tipi Demans ve birinci basamakta nöropsikolopjik değerlendirme. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED): Bilimsel ve Dostça, 14(2), 22-25).

 

Can, H., Karakaş, S. (2005). Bilişsel süreçlerde Alzheimer Tipi Demansa bağlı değişiklikler. Klinik Psikiyatri, 8(1), 37-47.

 

Celik, E., Uzbay, İ.T., Karakaş, S. (2006). Caffeine and amphetamine produced cross-sensitization to nicotine-induced locomotor activity in mice. Progress in Neuro-Pharmacology and Biological Psychiatry, 30(1), 50-55.

 

Cicekcioğlu, F., Ozen, A., Tuluce, H., Tutun, U., Parlar, A.İ., Kervan, U., Altınay, L, Karakas, S., Katırcıoğlu, S.F. (2008). Neurocognitive functions after beating haeart mitral valve replacement without cross-clamping the aorta. Journal of Cardiac Surgery, 23, 1-6.

 

Coşkun-Öztekin, E., Özbay, H., Karakaş, S. (2005). Dikkat türlerinin şizofreni alt gruplarına göre değişimi. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 13(1), 27-34.

 

Çelik, E., Uzbay, İ.T., Karakaş, S. (2003). Farelerede nikotin ile amfetamin arasındaki çapraz-duyarlılaşmanın incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 6(2), 67-74.

 

Doğutepe Dinçer, E., Erdoğan Bakar, E., Işık Taner, Y., Soysal, A.S., Turgay, A., Karakas, S. (2012). Conners Derecelendrime Ölçeğinin Yönetici İşlevlerle İlişkisi. Türkiye Klinikleri J Med Sc., 32(4), 1011-1025.

 

Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, S. (2008). Nöropsikolojik dikkat testleri arasındaki ilişkilerin modellenmesi. Bulletin of Clinical Pharmacology, 18(1), 31-40. 

 

Dolu, N., Özesmi, Ç., Eşel, E., Süer, C., Kafadar, H., Kılıç, C.G., Karakaş, S. (2002). Şizofreni tanısı almış hastalarda ve sağlıklı kişilerde sigaranın sürekli dikkate etkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 12(3), 109-114. 

 

Erdil, F.A., Durak, P., İyican, D, Erdemli, Ö., Kafadar, H., Karakaş, S., Emir, M., Şener, E. (2004). Koroner arter baypas cerrahisinde uygulanan hızlı derlenme anestezi tekniği kısa dönem hafıza fonksiyonu ve depresyon üzerinde avantaj sağlar mı? GKD Anestezi ve Yoğun Bakım Dergisi, 10(3), 111-116.

 

Erdoğan-Bakar, E., Karakaş, S. (2007). Çocukta Nöropsikolojik Değerlendirme. A. Soykan Aysev, Y. Işık Taner (Ed.): Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları. İstanbul: Asimetrik Parelel (s 237-251).

 

Erdoğan-Bakar, E., Soysal, Ş., Günay Kılıç, B., Meral Kılıç, M., Kiriş, N., Karakaş, S.,  (2011a). Norm değerlerini belirlemeye yönelik araştırmalar. (Bölüm 3). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Erdoğan-Bakar, E., Soysal, Ş., Kılıç, K.M., Karateke, B., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A.,  Karakaş, S. (2011a). Norm değerlerini belirlemeye yönelik araştırmalar. (Bölüm 7). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Erdoğan-Bakar, E., Sosyal, Ş., Kiriş, N., Şahin, A., Karakaş, S. (2005). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar için Zeka Formunun Yeri. Klinik Psikiyari, 8(1), 5-17.

 

Erdoğan-Bakar, E., Sosyal, Ş., Kiriş, N., Işık Taner, Y., Karakaş, S. (2011). Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği Yeniden Gözden Geçirilmiş Formunun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Ölçtüğü Özellikler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 18(3), 155-174.

 

Erdoğan-Bakar, Işık Taner, Y., Soysal, A.S., Karakaş, Ş., Turgay, A. (2011). Behavioral Rating Inventory of Executive Functions Measure Different Aspects of Executive Functioning in Boys: A validity study. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 21 (4), 302-316.

 

Erzengin, Ö.U., Sümbüloğlu, V., Karakaş, S. (2006). Modelling the EEG based event-related brainwaves using statistical time series. Marmara Medical Journal, 19(1), 6-12.

 

Irak, M., Karakaş, S. (2002). Yüksek ve düşük dikkat performansı gösteren bireylerin olay-ilişkili potansiyel ve gamma tepkileri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(3), 169-176.

 

Irak, M., Karakaş, S. (2000). Dikkatin beynin nöroelektrik tepkilerine etkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 8(3), 182-197.

 

Kafadar, H., Karakaş, S. (2002). Sağlıklı yaşlanmanın nöroelektrik potansiyellere etkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(3), 185-196.

 

Karakaş, H.M., Karakaş, S. (2008). Fonksiyonel MRG. İlhan Erden (Ed.), Nöroradyoloji, 262-280.

 

Karakaş, H.M., Karakaş, S. (2006). Learning of serial digits leads to frontal  activation in functional MR imaging. Diagnostic Interventional Radiology, 12, 9-13.

 

Karakaş, H.M., Karakaş, S. (2001). Sayı Dizisi Öğrenme Testinin yol açtığı frontal kortikal aktivasyonlar: fMRG paternleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 4(2), 79-86.

 

Karakaş, H.M., Karakaş, S., Özkan Ceylan, A., Tali, E.T. (2009). Recording event-related activity under hostile magnetic resonance environment. International Journal  of Psychophysiology,  73, 123-132.

 

Karakaş, S. (2011). AR-GE çalışmaları tamamlanmış olan nöropsikolojik testler: BİLNOT-Çocuk Bataryası: Orijinal testlerin tanıtımı, türk formlarını geliştirme çalışmaları. (Bölüm 2). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Karakaş, S. (2011). AR-GE çalışmaları sürmekte olan nöropsikolojik testler: Orijinal testlerin tanıtımı, türk formlarını geliştirme çalışmaları. (Bölüm 6). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Karakaş, S. (2011). Güvenirlik araştırmaları. (Bölüm 4). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Karakaş, S. (2011). Zeka, üstün zeka, üstün zekalı çocuğun bilişsel özellikleri ve beyin işlevselliği. (Bölüm 10). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Karakaş, S. (2008). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Kuram ve modeller. (Bölüm 14). S. Karakaş (Ed.),  Kognitif Nörobilimler. Ankara: MN Medikal & Nobel.

 

Karakaş, S. (2008). Editörün Önsözü (s.xv-xix). Karakaş (Ed.),  Kognitif Nörobilimler. Ankara: MN Medikal & Nobel.

 

Karakaş, S. (2008). Kognitif nörobilimde açıklamalar: Kuram ve modeller (Bölüm 1). S. Karakaş (Ed.),  Kognitif Nörobilimler. Ankara: MN Medikal & Nobel.

 

Karakaş, S. (2006). Nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, klinik uygulamalar: Ülkemizdeki durum (Bölüm 8.2). N. Yüksel (Ed.), Ruhsal Hastalıklar. Ankara: MN Medikal & Nobel.

 

Karakaş, S. (2005). Araştırma ve yayın etiği. İ. Uzel, N.Ö. Büken, S. Kadıoğlu, S. Şahinoğlu, Ş. Aksoy (Ed.), Yaman Örs Armağanı. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi.

 

Karakaş, S. (2003). Beden-zihin sorunundan beyin-biliş ilişkisine: Felsefeden pozitif bilimlere. S. Karakaş, C. İrkeç, N. Yüksel (Ed.), Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler (s. 3-30). Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.

 

Karakaş, S. (2002). Bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesinde nöropsikolojik testler. Türk Nöroloji Dergisi, 8(3), 61-69.

 

Karakaş, S. (2002). Nedensellik ilişkisi ve pozitif bilimin amaçları açısından deneysel ve korelatif yaklaşımlar. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(2), 72-81.

 

Karakaş, S. (2002). Zeka: Ülkemizdeki durum: İşlevsel ve yapısal unsurları. Eğitimde Zeka ve Yaratıcılık. Ankara: Milli Eğitim Bas.

 

Karakaş, S. (2000). Alzheimer hastalığı ve nöropsikolojik testler. Türk Nöroloji Dergisi, 1(2), 59-69.

 

Karakaş, S. (2000). Bilgi işlemede entegratif model. S. Karakaş, H. Aydın, C. Erdemir, Ç. Özesmi (Ed.), Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon (s. 140-148). Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.

 

Karakaş, S. (1997). A descriptive framework for information processing: An integrative approach. In: E. Başar, R. Hari, F.H. Lopes Da Silva, M. Schürmann (Eds.), Brain Alpha Activity: New Aspects and Functional Correlates. International Journal of Psychophysiology, 26, 353-368.

 

Karakaş, S. (1996). Nöropsikoloji bilimi: Tanımı, faaliyet alanları, ülkemizdeki durumu. Türk Psikoloji Bülteni, 2 (4), 21-26.

 

Karakaş, S. (Çev.) (1980). Algı. S. Karakaş (Ed.), Psikolojiye Giriş: Ders Kitabı (Bölüm 11). Ankara: Meteksan.

 

Karakaş, S. (Çev.) (1980). Genel uyarılmışlık hali, duygu ve heyecanlar, farkındalık. S. Karakaş (Ed.), Psikolojiye Giriş: Ders Kitabı (Bölüm 9). Ankara: Meteksan.

 

Karakaş, S. (1978). High frequency brain potentials evoked in humans by optic stimulation. Unpublished doctoral dissertation, Hacettepe University, Ankara.

 

Karakaş, S. (1974). Görme duyumunda etkinlik gösteren beyin yapıları. Hacettepe Tıp / Cerrahi Bülteni, 7(3), 427-436.

 

Karakaş, S. (1973). Duyusal yoksunluğun oluşturduğu fizyolojik ve biyokimyasal değişimler. Nöroloji Dergisi, 4, 296-306.

 

Karakaş, S. (1971). Akromatik renkteki değişmenin ve görsel uyarıcı değişikliğinden yoksunluk süresinin erkek 'Lepistes Reticulatus'ların araştırıcı dürtüsü üzerinde etkisi. Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(2), 134-144.

 

Karakaş, S. (1971). Akromatik renkteki değişmenin ve görsel uyarıcı değişikliğinden yoksunluk süresinin erkek Lepistes Reticulatus'ların araştırıcı  dürtüsü üzerinde etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

 

Karakaş, S., Arıkan, O., Çakmak, E.D., Bekçi, B., Doğutepe, E., Tüfekçi, İ. (2006). Early gamma response of sleep is sensory/perceptual in origin. International Journal of Psychophysiology, 62(1), 152-167.

 

Karakaş, S., Aydın, H. (1999). Şizofrenide bilgi işleme bozuklukları. Şizofreni Dizisi, 2(4), 113-131.

 

Karakaş, S., Baran, Z. (2010). Beynin elektriksel faaliyeti: Kavramlar, işlemler, olaylar ve analiz teknikleri. N. Yüksel, H. Soygür, Ü. Tural, M.M. Demet (Ed.), Temel Psikofarmakoloji. Ankara: Tuna Mat.

 

Karakaş, S., Baran, Z., Özkan, A., Erdemir, C. (2006). Tepki doğruluğunun tepkiye-kilitli olay-ilişkili potansiyellere etkisi. Yeni Sempozyum (New Symposium), 44 (2), 64-75.

 

Karakaş S., Baran Z., Özkan Ceylan A., Tileylioglu E., Karakas, H.M.,Tali T. (2013). A comprehensive neuropsychological mapping battery for functional magnetic resonance imaging. International Journal of   Psychophysiology, 90, 215-234.

 

Karakaş, S., Başar, E. (2006). Models and theories of brain function within a framework of behavioral cognitive psychology. International Journal of Psychophysiology (Special Issue on “Models and Theories of Brain Function with Special Emphasis on Cognitive Processing), 60(2), 186-193.

 

Karakaş, S., Başar, E. (2006). Preface: Quiet revolutions in neuroscience. International Journal of Psychophysiology, 60(2), 98-100.  

 

Karakaş S, Başar E. (2004). Oscillatory responses of the brain and their cognitive correlates. In G. Adelman, B.H. Smith (Eds.), Encyclopedia of Neuroscience (3rd ed.). San Diego CA.: Elsevier.

 

Karakaş, S., Başar, E. (2003). Salınımsal nöral toplulukların beynin bütünleşik faaliyetindeki yeri. S. Karakaş, C. İrkeç, N. Yüksel (Ed.), Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler (s. 67-83). Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.

 

Karakaş, S., Başar, E. (2002). Salınımsal nöral topluluklar kuramı. Türk Nöroloji Dergisi, 8(3), 1-13.

 

Karakaş, S., Başar, E. (2000). Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu ve faaliyetleri. Türk Nöroloji Dergisi, 1(2), 5-6.

 

Karakaş, S., Başar, E. (1998). Early gamma response is sensory in origin: A conclusion based on cross-comparison of results from multiple experimental paradigms. International Journal of Psychophysiology, 31(1), 13-31.

 

Karakaş, S., Başar, E. (1983). High frequency components of human visual evoked potentials. International Journal of Neuroscience, 19, 161-172.

 

Karakaş, S., Başar-Eroğlu, C., Özesmi, Ç., Kafadar, H., Erzengin, Ö.U. (2001). Gamma response of the brain: A multifunctional oscillation that represents a bottom-up with top-down processing. International Journal of Psychophysiology, 39(2-3), 137-150.

 

Karakaş, S., Bekçi, B. (2003). Zihin/davranış ile beden/organizma ilişkilerini ele alan bilim dallarının doğuşu ve gelişimi. Neuroquantology, 2, 232-265.

 

Karakaş, S., Bekçi, B., Çakmak, E.D., Erzengin, Ö.U., Aydın, H.A. (2007). Information processing in sleep based on the event-related activity of the brain. Sleep and Biological Rhythms, 5, 28-39.

 

Karakaş, S., Bekçi, B., Doğutepe, E., Erzengin, Ö.U. (2005). Stroop Testi performansının elektrofizyolojsi: Olay-ilişkili potansiyeller ve beyin haritaları. Klinik Psikiyatri Dergisi, 8(4), 155-171.

 

Karakaş, S., Bekçi, B., Erzengin, Ö.U. (2003). Early gamma response in human neuroelectric activity is correlated with neuropsychological test scores. Neuroscience Letters, 340, 37-40.

 

Karakaş, S., Bekçi, B., Irak, M. (2003). Nöropsikoloji, nöropsikolojik testler, ülkemizdeki durum. S. Karakaş, C. İrkeç, N. Yüksel (Ed.), Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler (s. 213-232). Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.

 

Karakaş, S., Bekçi, B., Kafadar, H., Irak, M., Erzengin, Ö.U. (2000). Bellek bataryası: Beyin / biliş ilişkisini belirlemede nöropsikolojik testler. S. Karakaş, H. Aydın, C. Erdemir, Ç. Özesmi (Ed.), Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon (s. 61-70). Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.

 

Karakaş, S., Çakmak, E.D., Bekçi, B. Aydın, H. (2007). Oscillatory responses representing differential auditory processing in sleep. International Journal of Psychophysiology, 65: 40-50.

 

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (2011a). Giriş. (Bölüm 1). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (2011a). Nöropsikoloji bilim alanı ve kurumsallaşması. (Bölüm 11). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z. (2011a). Geçerlik araştırmaları. (Bölüm 5). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z. (2011a). Güvenirlik ve geçerlik araştırmaları. (Bölüm 8). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Karakaş, S. Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z. (2008). Ülkemize standardizasyonu yapılmış nöropsikolojik testlerin ölçtüğü bilişsel süreçler: BİLNOT Bataryası testlerinde güncelleme (Bölüm 42). S. Karakaş (Ed.),  Kognitif Nörobilimler. Ankara: MN Medikal & Nobel.

 

Karakaş, S., Erdoğan, E., Sak, L., Soysal, A.Ş., Ulusoy, T., Yüceyurt Ulusoy, İ., Alkan, S. (1999). Stroop Testi TBAG Formu: Türk kültürüne standardizasyon çalışmaları, güvenirlik ve geçerlik. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2(2), 75-88.

 

Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Işık Taner, Y. (baskıda).  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olgularındaki zeka puanında dikkatin rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 28(72)- 62-82.  

 

Karakaş, S., Erzengin, Ö.U., Başar, E. (2000). A new strategy involving multiple cognitive paradigms demonstrates that ERP components are determined by the superposition of oscillatory responses. Clinical Neurophysiology, 111, 1719-1732.

 

Karakaş, S., Erzengin, Ö.U., Başar, E. (2000). The genesis of human event-related responses explained through the theory of oscillatory neural assemblies. Neuroscience Letters, 285, 45-48.

 

Karakaş, S., Irak, M. Bekçi, B. (2003). Sağlıklı insanda bilgi işleme süreçleri: Biliş ve üst-biliş. S. Karakaş, C. İrkeç, N. Yüksel (Ed.), Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler (s. 31-53). Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.

 

Karakaş, S., Irak, M., Kurt, M., Erzengin, Ö.U. (1999). Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Stroop Testi TBAG Formu: Ölçülen özellikler açısından karşılaştırmalı analiz. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 7(3), 179-192.

 

(Bu makale, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisinin 1999 yılı geleneksel “En İyi Araştırma Ödülü”ne layık görülmüştür.)

 

Karakaş, S., İrkeç, C. (2003). Alzheimer hastalığı kliniğinin nöropsikolojik profili. Türkiye Klinikleri Nöroloji (Journal of Neurology), 1 (1) Alzheimer Hastalığı Özel Sayısı (C. İrkeç, Ed.), 13-22.

 

Karakaş, S., Kafadar, H. (1999). Şizofrenideki bilişsel süreçlerin değerlendirilmesinde nöropsikolojik testler: Bellek ve dikkatin ölçülmesi. Şizofreni Dizisi, 2(4), 132-152.

 

Karakaş, S., Kafadar, H., Bekçi, B. (2001). Beyin ve zihin ilişkisinde büyük düşünürler ve kuramlar: Pozitif bilim dalları için doğurgular. Nöropsikiyatri Arşivi, 3(1), 15-23.

 

Karakaş, S., Kafadar, H., Eski, R. (1996). Wechsler Bellek Ölçeği Geliştirilmiş Formunun test-tekrar test güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 11 (38), 46-52.

 

Karakaş, S., Karakaş, H.M. (2000). Yönetici işlevlerin ayrıştırılmasında multidisipliner yaklaşım: Bilişsel psikolojiden nöroradyolojiye. Klinik Psikiyatri Dergisi, 3(4), 215-227.

 

Karakaş, S., Soysal, A. Ş., (2008). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda nöropsikolojik yaklaşım (Bölüm 23). S. Karakaş (Ed.),  Kognitif Nörobilimler. Ankara: MN Medikal & Nobel.

 

Karakaş, S., Tüfekçi, İ., Bekçi, B. Çakmak, E.D., Doğutepe, E., Erzengin, Ö.U., Özkan, A., Arıkan, O. (2006). Early time-locked gamma response and gender specificity. International Journal of Psychophysiology, 225-239.

 

Karakaş, S., Ungan, P. (1989). Specificity of auditory evoked potentials form rat hypothalamus: differential recording by lateral and ventromedial electrodes. International Journal of Psychophysiology, 8, 73-83.

 

Karakaş, S., Ungan, P. (1988). Sıçan hipotalamusundan kaydedilen işitsel uyarılma potansiyelleri bileşenlerinin toparlanma süreleri yoluyla analizi. Psikoloji Dergisi, 6 (22), 67-79.

 

Karakaş, S., Ungan, P. (1984). Sıçan hipotalamusundan kaydedilen işitsel ve görsel uyarılma potansiyelleri (Proje No: TAG-491). Doğa Bilim Dergisi (Seri C: Tıp), 8 (3), 360-374.

 

Karakaş, S., Ungan, P. (1982). İşitsel uyarımla hipotalamustan kaydedilen elektriksel cevaplar. Psikoloji Dergisi, 14-15, 24-30.

 

Karakaş, S., Yalın, A. (1995). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formunun 13-54 yaş grupları üzerindeki standardizasyon çalşması. Türk Psikoloji Dergisi, 10 (34), 20-31.

 

Karakaş, S., Yalın, A. (1993). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu. Ankara: Medikomat.

 

Karakaş, S., Yalın, A., Irak, M., Erzengin, Ö.U. (2002). Digit span changes from puberty to old age for different levels of education. Developmental Neuropsychology, 22(2), 423-453.

 

Kılıç, B.G., Irak, M., Koçkar, A.İ., Şener, Ş., Karakaş, S. (2002). İşaretleme Testi Türk Formu’nun 6-11 yaş grubu çocuklarda standardizasyon çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(4), 213-228.

 

Kılıç, B.G., Koçkar, A.İ., Irak, M., Şener, Ş., Karakaş, S. (2002). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu kullanılarak ölçülen bellek uzamının Türk İlkokul çocuklarında gelişimi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 10(3), 243-254.

 

(Bu makale, “Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü 2002”e layık görülmüştür.)

 

Kılıç, B.G., Koçkar, A.İ., Irak, M., Şener, Ş., Karakaş, S. (2002). Stroop Testi TBAG Formunun 6-11 yaş grubu çocuklarda standardizasyon çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 9(2), 86-99.

 

Kılıç, B.G., Şener, Ş., Koçkar, A.İ., Karakaş, S. (2007). Multicomponent attention deficits in attention deficit hyperactivity disorder. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 61, 142-148.

 

Kiriş, N., Karakaş, S. (2005). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) zeka testlerinden ve ilgili diğer nöropsikolojik araçlardan yordanabilirliği. Klinik Psikiyatri Dergisi, 7(3), 139-152.

 

Kiriş, N., Tahiroğlu, A.Y., Avcı, A., Hergüner, Ö., Altunbaşak, Ş., Karakaş, S. (2013).Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda metilfenidatin nöropsikolojik işlevler üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri (Journal of  Medical Sciences), 33(3), 797-805.

 

Kurt, M., Bekçi, B., Karakaş, S. (2006). Hormone replacement therapy and cognitive function in postmenopausal women. Maturitas, 53, 39-48.

 

Kurt, M., Bekçi, B., Karakaş, S. (2004). Postmenopozal dönemdeki estrojen replasman tedavisinin bilişsel süreçlere etkisi. Klinik Psikiyatri, 7(1), 16.

 

Kurt, M., Karakaş, S. (2000). Sağ serebral hemisferin bilişsel işlevlerine duyarlı üç nöropsikolojik testin özellikleri ve aralarındaki ilişkiler. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 8(4), 251-265.

 

(Bu makale, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisinin 2000 yılı geleneksel “En İyi Araştırma Ödülü”ne layık görülmüştür.)

 

Naatanen, R., Schröger, E., Karakaş, S., Tervaniemi, M., Paavilainen, P (1993). Development of a memory trace for a complex sound in the human brain. NeuroReport, 4, 503-506.

 

Özatik, M.A., Küçüker, Ş.A., Tülüce, H., Sarıtaş, A., Şener, E., Karakaş, S., Taşdemir, O. (2004). Neurocognitive functions after aortic arch repair with right brachial artery perfusion. Annals of Thoracic Surgery, 78, 591-595.

 

Özdemir, A.K., Karakaş, S., Çakmak, E.D., Tüfekçi, D.İ., Arıkan, O. (2005). Time-frequency component analyser and its application to brain oscillatory activity. Journal of Neuroscience Methods, 145, 107-125.

 

Özen-Erberk, N., Yüksel, N., Boratav, C., Karakaş, S. (2005). Şizofreni, depresyon ve alkolizmde frontal bölge işlevselliğinin değerlendirilmesi. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji, 13(1), 17-26.

 

Özkan Ceylan, A., Çulha, M., Karakaş, S. (baskıda).  Üniversite öğrencilerinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin elektrofizyolojik bileşenler ve MMPI-2 puanlarıyla ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi.

 

Soysal, A. Ş., Karakaş, S. (2008). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: 18. yüzyıldan günümüze (Bölüm 16). S. Karakaş (Ed.),  Kognitif Nörobilimler. Ankara: MN Medikal & Nobel.

 

Soysal, Ş., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A.,  Karakaş, S. (2011a). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda nöropsikolojik değerlendirme. (Bölüm 9). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Soysal, A.Ş., Yalçın, K., Karakaş, S. (2005). Temporal lobun sesi. Yeni Symposium (New Symposium), 43(3), 107-113.

 

Tağluk, M.E., Çakmak, E.D., Karakaş, S. (2005). Analysis of time-varying energy of brain responses to an oddball paradigm using short-term smoothed Wigner-Ville distribution. Journal of Neuroscience Methods, 143, 197-208.

 

Torun-Yazıhan, N., Aydın, H., Karakaş, S. (2007). Neuropsychological profile in levels of obstructive sleep apnea syndrome. Sleep and Biological Rythms, 5(2), 85-94.  

 

Turgut, S., Erden, G., Karakaş, S. (2010). Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG), Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) birlikteliği ve kontrol gruplarının ÖÖG Bataryası ile belirlenen profilleri. Cocuk Ruh Sağlığı Dergisi, 17 (1), 13-25.

 

Ulusu, U., Uzbay, T., Kayır, H., Alıcı, T., Karakaş, S. (2005). Evidence for the role of nitric oxide in nicotine-induced locomotor sensitization in mice. Psychopharmacology, 178, 500-504.

 

Ulusu, U., Uzbay, T., Karakaş, S. (2003). Farelerde nikotin ile indüklenmiş lokomotor duyarlılaşma üzerine L-NAME’nin etkileri. Bağımlılık Dergisi (Journal of Dependence), 4(1), 2-225.

 

Ungan, P., Karakaş, S. (1989). Specificity of auditory evoked potentials from rat hypothalamus: Differential recording by lateral and ventromedial electrodes. International Journal of Psychophysiology, 8, 73-83.

 

Utku, H., Erzengin, Ö.U., Çakmak, E.D., Karakaş, S. (2002). Discrimination of brain’s electric responses by a decision-making function. Journal of Neuroscience Methods, 114, 25-31.

 

Yalçın, K., Karakaş (2008). Çocuklarda bilgi işlemedeki  üst işlemlerin yaşa bağlı değişimi. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(3), 257-265.

 

Yalçın, K., Karakaş, S. (2007). Wisconsin Kart Eşleme Testi performansında gelişimin niceliksel ve niteliksel etkileri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14 (1), 24-32.

 

Yalın, A., Karakaş, S. (1994). Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi A Formunun bir Türk çocuk örnekleminde güvenirlik, geçerlik ve standardizasyon çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(32), 6-14.

 

Yüksel, N. Karakaş, S. (2002). Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(4), 257-265.

 

 

Kitaplar

Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2013). BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Yetişkin (Cilt I). Konya: Eğitim Yayınevi. 

 

Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2013). BİLNOT- Yetişkin: Ekler (Cilt II). Konya: Eğitim Yayınevi. 

 

Karakaş, S. (2013). Ortaöğretim Psikoloji Ders Kitabı: Devlet Kitapları (3. baskı). İstanbul: İhlas Gazetecilik.

 

Karakaş, S., Eski, R. (Ed.) (2013). Psikolojiye Giriş (20. baskı) (C.T. Morgan: A Brief Introduction to Psychology). Konya: Eğitim Kitabevi Yay.

 

Karakaş, S. (2011). BİLNOT Nöropsikolojik Test Bataryası: Stroop Testi TBAG Formu Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları ve Kullanım Kılavuzu. Ankara: Ayrıntı Bas. Yay. Mat.

 

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (2011a). BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (2011b). BİLNOT-Çocuk: Ekler (Cilt II). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Karakaş, S. (Ed.) (2010). Kognitif Nörobilimler (3. baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Karakaş, S., Yalın, S. (2009). GİSD-B: Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi  Kullanım Kılavuzu. Ankara: Eryılmaz Ofset Matbaacılık Gazetecilik.

 

Karakaş, S., Karakaş, H.M. (2009). Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme İçin TURCONS-4 Beyin Haritalama Bataryası Kullanıcı El Kitabı. Ankara: Eryılmaz Ofset Matbaacılık Gazetecilik.

 

(Bu çalışma "H.Ü. Teknokent A.Ş'nin Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri 2008 Yılı Proje Yarışmasında Üçüncülük Ödülü"ne layık görülmüştür. )

 

Karakaş, S. (Ed.) (2008). Kognitif Nörobilimler (1. baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 

Karakaş, S. (2006). Nöropsikoloji Terimleri Sözlüğü. C. Yakıncı, A. Yalman, R. Toparlı (Ed.): Sendrom II Tıp Terimleri Sözlüğü, 4(11), 5-42. Logos Tıp Yayını.

 

(Tıp Terimleri Sözlüğü, "Altın Örümcek Web Ödülleri 2007'de Bilim/Araştırma  Kategorisinde Birincilik Ödülü"ne layık görülmüştür.)

 

Karakaş, S., Başar, E. (Guest Editors) (2006). Models and Theories of Brain Function with Special Emphasis on Cognitive Processing. International Journal of Psychophysiology, 60(2), 97-201. 

 

Karakaş, S., İrkeç, C., Yüksel, N. (2003) (Ed.). Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.

 

Başar, E., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S., Schürmann, M (Guest Editors) (2001). Event-related oscillations in perception and memory. International Journal of Psychophysiology, 39 (2-3). 

 

Karakaş, S., Aydın, H., Erdemir, C., Özesmi, Ç. (Ed.) (2000). Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi. 

 

Karakaş, S. (1988). Bilimsel Psikoloji: Temel İlkeler. Ankara: TBMM Vakfı Tes.

 

Bildiriler

Son Bildiriler

 

Karakaş, S. (Haziran, 2014). Konferans: Sinirbilimsel Yaklaşımın İnsan Zihnini Anlamaya Katkısı. 19. Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Samsun.

 

Sunum dosyasına Eğitsel İçerikler sayfasından ulaşılabilir.

 

Karakaş, S. (Mayıs, 2014). Konferans: İnsanda bilgi işlemleme: bilinç ve bilinç-dışı süreçler. Zihin Sempozyumu, Ankara.

 

Karakaş, S. (Mayıs, 2014). Konferans: Nörospikolojik testlerin dünü, bugünü yarını. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

 

Karakaş, S. (Nisan, 2014). Konferans: Psikolojide yeni yöntemler ve yeni paradigmalar. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa.

 

Karakaş, S. (Nisan, 2014). Konferans: Zeka nedir? Nasıl ölçülür? Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.

 

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E., Edoğan Bakar, E., Can, H. (2014). Panel: Klinik ölçeklerin yararlılıklarının görgül değerlendirmesi (s. 21-25). 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa.

 


 

Tam Liste

 

Alp, Y.K., Arıkan, O., Karakaş, S. (September 2008). Improving accuracy of source localization by a new time-frequency preprocessing technique. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 171.

 

Arat, B., Karakaş S. (September 2008). The construct validity of focused and selective attention tasks in the battery for the assessment of attention deficit hyperactivity disorder: the effect of age. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 219.

 

Arat, B., Karakaş, S. (Şubat 2008). Sağlıklı çocuklarda TURCONS-5 Bataryası kapsamındaki görevlerle ölçülen odaklanmış ve seçici dikkatin yaşa bağlı değişimi. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 100), İzmir.

 

Arıkan, O., Özdemir, A.K., Tüfekçi, İ., Çakmak, E.D., Karakaş, S. (2003). A new technique for joint time-frequency analysis of event-related signals of the brain: Time-frequency component analyzer (TFCA). EEG & Clinical Neuroscience Society (ECNS): 5th Annual Conference. Clinical EEG and Electroencephalography, 34(3), 170.

 

Arıkan, O., Tüfekçi, D.İ., Karakaş, S. (2006). Increased inter-sweep correlation produces the early gamma response. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 325.

  

Arıkan, O., Tüfekçi, İ., Özdemir, A.K., Çakmak, E.D., Karakaş, S. (Haziran 2003). Olay-ilişkili beyin sinyallerinin zaman-frekans analizinde yeni bir yöntem: Zaman-frekans bileşen çözümleyicisi. 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı - SIU 2003 (s. 505-508). İstanbul: BS Reklam.

 

Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Talı, E.T., Karakaş, H.M., Karakaş, S.  (Ekim 2008). Aktif seyrek uyarıcı paradigması ile elde edilen EEG bileşenlerinin yapısal manyetik rezonans görüntülerindeki kaynak lokalizasyonu. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E413 (P-586).   

 

Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Talı, E.T., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). Aktif seyrek uyarıcı paradigmasında elde edilen bileşenlerin kaynak lokalizasyonu: Standart elektrofizyoloji laboratuvarında ve manyetik rezonans görüntüleme ortamında elde edilen elektrofizyolojik faaliyetin karşılaştırılması. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 30), İzmir.

 

(Bu  çalışma Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayında "En iyi Multidisipliner Yaklaşım Ödülü"ne layık görülmüştür.)

 

Baran, Z., Karakaş, H.M., Karakaş, S.  (Ekim, 2008). TURCONS-4 Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme Bataryası için öğrenme görevinin geliştirilmesi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E411 (P-581).   

 

(Bu çalışma 29. Ulusal Radyoloji Kongresi "Mansiyon Ödülü"ne layık görülmüştür.)

 

Baran, Z., Karakaş, S. (Mayıs 2008). Rindlerin akşamı: Yahya Kemal Beyatlı şiiri ve beynin elektriksel faaliyeti. 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Ankara.

 

Baran Z., Karakaş H.M., Karakaş, S. (September 2008). Mapping visual, auditory, sensory-motor modalities and emotional arousal. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 183.

 

Baran, Z., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). TURCONS-4 Bataryası için ek görev geliştirme çalışması: Sayı Dizisi Öğrenme Testinin fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme formu. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 78), İzmir.

  

Baran, Z., Karakaş, S. (2006). The effect of anticipation of upcoming events on event-related oscillations. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 370.

 

Baran, Z., Karakaş, S. (2006). The effect of level of attention and semanticity on the evoked and induced gamma responses. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain, İstanbul.

 

Baran, Z., Karakaş, H.M., Karakaş, S., Bilir, E. (Kasım 2009). Epilepsi olgularında reseptif dile ilişkin aktivasyon örüntüsü farklılıklarının fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ile incelenmesi. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya (E565).

 

Başar, E., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S., Röschke, J. (September 1983). A comparative study of EEG and evoked potentials in the human and cat brain. Neuroscience Letters (7th European Neuroscience Congress, 1983), Suppl. 14, 19.

 

Başar, E., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S., Schürmann, M. (2000). Brain oscillations in perception and memory. 9th World Congress of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 35(2-3), 95-124.

 

Başar, E., Karakaş, S. (December 2002). Super-synergy and superbinding in complex brain dynamics. XIIIrd Meeting on Nonequilibrium Statistical Mechanics and Nonlinear Pyhysics (p. 8), Colonia, Uruguay.

 

Başar, E., Karakaş, S. (Nisan 2001). Bir bellek modeli: Entegratif yaklaşım. Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon Çalıştayı, İzmir.

 

Başar, E., Karakaş, S. (2000). Brain oscillations in perception and memory: Prospects. 10th World Congress of the International Organisation of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 35(1), 9.

 

Başar, E., Karakaş, S. (2000). Oscillatory brain dynamics in cognition. 10th World Congress of International Organisation of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 35(1), 7.

 

Başar, E., Karakaş, S. (Eylül 1999). Bilişsel süreçlerde osilasyonel nöral topluluklar. 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi (s. 44), Elazığ.

 

Başar, E., Schürmann, M., Başar-Eroğlu, C., Schütt, A., Karakaş, S. (May 1997). Gamma oscillations in nervous system: From snails to humans. 3rd European Congress of Psychophysiology, Konstanz, Germany.

 

Başar-Eroğlu, C., Başar, E., Karakaş, S., Strüber, D., Stadler, M. (November 1996). Distributed gamma response of the brain. Vth National Congress of Italian Society of Psychophysiology, Pavia, Italy.

 

Bekçi, B., Baran, Z., Özkan, A., Karakaş, S. (2006). Does the computerized and conventional presentation of neuropsychological tests represent similar cognitive processes. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 344.

 

Bekçi, B., Karakaş, S. (2006). Metacognition and executive functions: related or different concepts? 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 343.

 

Bekçi, B., Karakaş, S. (Eylül 2004). Nöropsikolojik test puanlarının beyin faaliyeti ile ilişkisi (s. 64-65). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Bekçi, B., Karakaş, S. (2004). The relations between neuropsychological tests of frontal lobe function and the event-related activity of the brain. 12th World Congress of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 99.

 

Bekçi, B., Karakaş, S. (Ekim 2003). Dikkatin nöropsikolojik göstergeleriyle beyinden kaydedilen olay-ilişkili osilasyonların ilişkileri. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi (s. 218), Antalya.

 

Bekçi, B., Kurt, M., Karakaş, S. (Mayıs 2003). Hormon replasman tedavisinin nöropsikolojik test puanlarına etkisi. 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Ankara.

 

Can, H., Elmastas Dikec, B., Karakaş, S. (September 2008). University students in two distinct branches show performance differences on the Mangina-test scores. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 239.

 

Can, H., Gömceli, Y., Koçer, B., İrkeç, C., Karakaş, S. (Ekim 2002). Farklı bellek türlerinin Alzheimer hastalığının klinik evrelerine göre değişimi. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi (s. 115-116), Antalya.

 

Can, H., İrkeç, C., Karakaş, S. (Eylül 2004). Bellek türlerindeki bozukluk Alzheimer hastalığının (AH) evrelerine göre değişmektedir (s. 101-102). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Can, H., İrkeç, C., Karakaş, S. (2004). Memory profile of the Reisberg stages of Alzheimer’s Disease. 12th World Congress of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 117-118.

 

Can, H., İrkeç, C., Karakaş, S. (Ekim 2003). Açık ve örtük belleğin demans evrelerine göre değişimi. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi (s. 215), Antalya.

 

(Bu çalışma 39. Ulusal Nöroloji Kongresi "Novartis A.Ş.  Üçüncülük Ödülü"ne layık görülmüştür.)   

 

Can, H., Karakaş, S. (Mayıs 1994). 50-54 yaş grubu bireylerinin Wechsler Bellek Ölçeği Geliştirilmiş Formundan (WMS-R) aldıkları puanların 20-24 yaş grubu bireylerinkilerle karşılaştırılması. II. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu Bildirileri (s. 19), İstanbul.

 

Can, H., Karakaş, S., İrkeç, C. (2006). How comprehensively does the Mini-Mental State Examination assess and stage cognitive functioning? 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 343.

 

Coşkun, E., Özbay, H., Karakaş, S. (Ekim 2003). Şizofreni alt gruplarındaki dikkat farklılıklarının nöropsikolojik testler yoluyla ayrıştırılması. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi (s. 217), Antalya.

 

Coşkun-Öztekin, E., Özbay, H., Karakaş, S. (2004). The study of attention in subgroups of schizophrenia. 12th World Congress of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 106-107.

 

Coşkun-Öztekin, E., Özbay, H., Karakaş, S.(Eylül 2004). Şizofreninin pozitif ve negatif alt gruplarının dikkat türleri açısından karşılaştırılması (s. 103-104). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Çelik, E., Uzbay, T., Karakaş, S. (Ekim 2003). Nikotin ile kafein ve nikotin ile amfetamin arasında elde edilen çapraz duyarlılaşmanın  farelerin lokomotor aktivitesi üzerindeki etkileri. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi (s. 220-221), Antalya.

 

Çelik, E., Uzbay, T., Karakaş, S. (Ekim 2002). Farelerde nikotin ile uyarılmış duyarlılaşma üzerine kafein ve amfetaminin etkilerinin incelenmesi. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2002 (s. 66-67), Marmaris.

 

Çiçekçioğlu, F., Özen, A., Tülüce, H., Tütün, U., Barbaroğlu, S., Kervan, Ü., Altınay, L, Karakaş, S., Katırcıoğlu, F. (Kasım 2006). Çalışan kalpte kross-klemp konmadan gerçekleştirilen mitral kapak cerrahisinden sonra nörokognitif fonksiyonların değerlendirilmesi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX.Ulusal Kongresi, Antalya.

 

Doğutepe Dinçer, E., Baran, Z., Özkan Ceylan, A., Talı, E.T., Karakaş, H.M., Karakaş, S.  (Ekim 2008). Tek uyarıcı paradigması ile elde edilen EEG bileşenlerinin yapısal manyetik rezonans görüntülerindeki kaynak lokalizasyonu. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E415 (P-590).   

 

Doğutepe Dinçer, E., Baran, Z., Özkan Ceylan, A., Talı, E.T., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). Tek uyarıcı paradigmasında elde edilen bileşenlerin "hibrid EEG/OİP-MRG" tekniği ile belirlenmesi. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 32), İzmir.

 

Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M., Karakaş, S.  (Ekim 2008). TURCONS-4 Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme Bataryası için Stroop Testi görevinin geliştirilmesi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E412 (P-584).   

 

Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M., Karakaş, S., Serdaroğlu, A. (Kasım 2009). Sol temporal lobektomiye bağlı otonomik "hiperarousal"ın preoperatif epilepsi olgularındaki kortikal korelatları. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya (E566).

 

Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (September 2008). Mapping linguistic and executive functions. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 183

 

Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). TURCONS-4 Bataryası için ek görev geliştirme çalışması: Stroop Testinin fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme formu. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 106), İzmir.

 

Doğutepe, E., Karakaş, S. (2006). Path analysis of neuropsychological tests of attention: same or different functions? 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain, İstanbul.

 

Erdoğan-Bakar, E., Kiriş, N., Soysal, Ş., Karakaş, S. (Eylül 2004). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı alan Türk olgularda Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi Geliştirilmiş Formu neyi ölçmektedir? Bir çok-merkezli çalışma (s. 53-54). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Erdoğan Bakar E, Soysal AŞ, Işık Taner Y, Karakaş S. (Nisan 2012). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda nöropsikolojik profil. (Panel: Nörobilişsel paradigma ve bir klinik taniya uygulaması). 17. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 70), İstanbul.

 

Erdoğan-Bakar, E., Soysal, A.Ş., Kiriş, N., Şahin, A., Karakaş, S. (2006). The role of Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R) in the assessment of attention deficit hyperactivity disorder. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 348.

 

Erdoğan-Bakar, E., Soysal, Ş., Kiriş, N., Şahin, A., Karakaş, S. (Şubat 2005). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi Geliştirilmiş Formunun yeri. Aile Terapileri II. Sempozyumu, Ankara.

 

 (Bu çalışma, “Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü 2005”e layık görülmüştür.)

 

Erdoğan Bakar, A., Soysal, A.Ş., Taner Işık, Y., Karakas, S. (September 2012). The neuropsychological profile of ADHD and relation to Wechsler Intelligence Scale performance. 16th World Congress of Psychophysiology. International Journal of Psychophysiology, 85(3), 291.

 

Erzengin, Ö.U., Karakaş, S. (Şubat 2008). Stroop Testi performasında "enterferans" etkisi okuma ve renk söylemenin etkisinden ayıklanabilir mi? Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 66), İzmir.

 

Erzengin, Ö.U., Sümbüloğlu, V., Karakaş, S. (September 2004). Modeling event-related oscillations  by autoregressive  integrated moving average. 12th World Congress of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 152.

 

Erzengin, Ö.U., Sümbüloğlu, V., Karakaş, S. (January 2003). Time series modeling of brain’ electrical activity. The Second International Biometric Society Conference of the Eastern Mediterranean Region, Antalya.

 

Genç-Açıkgöz, D., Karakaş, S., Topçu, M. (2006). Epileptic discharges during sleep: Can neuropsychological processes be useful in differentiating the different syndromes. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 342.

 

Genç-Açıkgöz, D., Karakaş, S. (Eylül 1996). AVLT'nin Türk diline uyarlanmasına ilişkin bir çalışma. IX. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 79), İstanbul.

 

Genç-Açıkgöz, D., Karakaş, S. (1996). Bellek ve dikkat fonksiyonlarını ölçen nöropsikolojik testlerin faktör yapısı. IX. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 591-596). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yay.

 

Gulcan, E., Kayır, H., Uzbay, I.T.,  Karakaş, S. (September 2008). Response Inhibition in rats through summation and reversal training procedures: which is more effective? 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 218.

 

Gülcan Atalar, E., Kayır, H., Uzbay, İ.T., Karakaş, S. (Şubat 2008). Bileşik uyaran testi ve ters döndürme işlemleriyle ölçülen tepki ketlemesinin sağlıklı sıçanlarda karşılaştırılması. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 102), İzmir.

 

Hazan, B., Özgen, F., Karakaş, S. (Ekim 2009). Psikofizyolojik insomnia hastaları ve paradoksal insomnia hastaları ile sağlıklı bireylerin biliş, üst-biliş ve kişilik özellikleri açısından karşılaştırılması. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi (PB 186, s. 241), Ankara.  

 

Irak, M., Bekçi, B., Karakaş, S. (Eylül 2000). Dikkat değişimlemeleri altında elde edilen olay-ilişkili potansiyel ve osilasyonlar. Panel: Biliş ve beyin ilişkisi: Nöropsikoloji ve bilişsel psikofizyoloji. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.

 

Irak, M., Karakaş, S. (Eylül 2004). Nöropsikolojik testler yoluyla meta-bellek (s. 64-65). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Irak, M., Karakaş, S. (Ekim 2003). Meta-bellek performansının nöropsikolojik testler kullanılarak odaklanmış ve sürekli dikkatten yordanması. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi (s. 219), Antalya.

 

Irak, M., Karakaş, S., Erzengin, Ö.U. (2000). The effect of divided and focused attention on event-related potentials and oscillations. 10th World Congress of the International Organisation of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 35(1), 66.

 

Irak, M., Karakaş, S., Erzengin, Ö.U. (Haziran 1999). Dikkatin olay-ilişkili potansiyel ve osilasyonlara etkisi. XVI. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi (s. 63), Kayseri.

 

İlden-Koçkar, A., Günay-Kılıç, B., Irak, M., Karakaş, S. (Eylül 2004). 6-11 yaş grubu sağlıklı çocuklarda üç nöropsikolojik değerlendirme aracının standardizasyon çalışması. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Kafadar, H., Çakmak, E.D., Kaya, G., Karakaş, S. (Eylül 2000). Yaş, paradigma ve topoğrafik değişimin olay-ilişkili potansiyel ve osilasyonlara etkisi. Panel: Biliş ve beyin ilişkisi: Nöropsikoloji ve bilişsel psikofizyoloji. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.

 

Kafadar, H., Karakaş, S. (Eylül 2004). Akıcı zekanın performans zeka, sözel zeka, yönetici işlevler, çalışma belleği, seçici dikkat ve kısa süreli bellek süreçlerinden yordanması (s. 63-64). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Kafadar, H., Karakaş, S. (Eylül 2004). Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği –Gözden Geçirilmiş Formunun yapı geçerliği (s. 308-309). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Kafadar, H., Karakaş, S., Çakmak, E.D. (Haziran 1999). ‘Oddball’ paradigması tepkilerinde yaşa bağlı değişiklikler. XVI. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi (s. 64), Kayseri.

 

Kafadar, H., Karakaş, S., Çakmak, E.D., Kaya, G. (2000). The effect of age on paradigm- and topography-dependent changes in event-related potentials and oscillations. 10th World Congress of of the International Organisation of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 35(1), 67.

 

Karakaş, H.M., Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Tali, E.T., Karakaş, S.  (Ekim 2008). Beyin elektriksel aktivitesinin manyetik manyetik rezonans görüntüleme sırasında kaydı: Multimodal MRG-EEG. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi.  Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E87 (SB-44).

 

Karakaş, H.M., Baran, Z., Özkan Ceylan, A., Karakaş, S., (Nisan 2012). Görsel mekânsal algilamanin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ile incelenmesi. (Panel: Nörobilişsel paradigma ve bir klinik taniya uygulaması). 17. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 71), İstanbul

 

Karakaş, H.M., Çakır, B., Karakaş, S. (Ekim 2001). Motor sayı dizileri öğrenme görevinde fonksiyonel MRG: 17-21 yaş grubu çalışması. 22. Türk Radyoloji Kongresi (s. E27), Antalya.

 

Karakaş, H.M., Karakaş, S. (September 2012). Is there more to the lower performance in ADHD? Preliminary findings from functional magnetic resonance imaging. 16th World Congress of Psychophysiology. International Journal of Psychophysiology, 85(3), 294.

 

Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Chair) (September 2008). Recent advances on multimodal (hybrid) EEG recordings and source localization with special emphasis on recording brain’s neuroelectrical activity in hostile electromagnetic and surgical environments. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 159.

 

Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). Beyin elektriksel aktivitesinin manyetik rezonans görüntüleme altında saptanması (MR-EEG): TURCONS laboratuvarlarının tanıtımı. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 29), İzmir.

 

Karakaş, H.M., Karakaş, S. (September 2004). Learning of serial digits leads to frontal activation in functional magnetic resonanc     e imaging: Clinical implications (s. 16-17). 12th World Congress of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 17.

 

Karakaş, H.M., Karakaş, S. (2001). fMRI mapping of motor-serial digit learning task in frontal lobe: Methodological developments. 23rd  Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (p. 140). İstanbul: Compact disc media.

 

Karakaş, H.M., Karakaş, S., Doğutepe, E., Fırat, A.K. (Ekim, 2005). Görsel İşitsel Sayı Dizileri (GİSD-B) görevinin fMRG ile haritalanması. 26. Türk Radyoloji Kongresi (s. E161), Antalya.

 

Karakaş, H.M., Onay, A., Baran, Z., Talı, E.T., Karakaş, S. (September 2009). Voxel-based morphometry on an uncontaminated sample does not indicate gray matter reduction in attention deficit hyperactivity disorder. Neuroradiology, 51 (Suppl. 1), 166.

 

Karakas, H.M., Tali, E.T., Karakas, S. ( September 2009). Integration of advanced structural and functional imaging techniques in epilepsy where conventional investigations are inconclusive. Neuroradiology, 51 (Suppl. 1), 35.

 

Karakaş, S. (Haziran, 2014). Konferans: Sinirbilimsel Yaklaşımın İnsan Zihnini Anlamaya Katkısı. 19. Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Samsun.

 

Sunum dosyasına Eğitsel İçerikler sayfasından ulaşılabilir.

 

Karakaş, S. (Mayıs, 2014). Konferans: İnsanda bilgi işlemleme: bilinç ve bilinç-dışı süreçler. Zihin Sempozyumu, Ankara.

 

Karakaş, S. (Mayıs, 2014). Konferans: Nörospikolojik testlerin dünü, bugünü yarını. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

 

Karakaş, S. (Nisan, 2014). Konferans: Psikolojide yeni yöntemler ve yeni paradigmalar. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa.

 

Karakaş, S. (Nisan, 2014). Konferans: Zeka nedir? Nasıl ölçülür? Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.

 

Karakaş S. (Mayıs, 2013). İnsanda bilgi işlemleme süreçleri ve nöropsikolojik değerlendirme. 7. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (s. 9), Kocaeli

 

Karakaş S. (Şubat 2013). Sinirbilimsel yaklaşımın insan zihnini anlamaya katkısı. 1. ODTÜ Sinirbilim Günleri, Ankara.

 

Karakaş S. (Kasım 2012). DEHB olan çocukların aldıkları zeka testi puanları neyi gösterir? 3. Türkiye Üstün Yetenekliler Kongresi: Mevcut Durum, Gereksinimler ve Geleceğe Bakış (s. viii), Ankara. 

 

Karakaş, S. (Nisan 2012).  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu kuramları. Panel: Nörobilişsel paradigma ve bir klinik taniya uygulaması. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 69), İstanbul.

 

Karakaş, S. (2011). Üstün yetenek nedir? Nasıl tanılanır? Beyin ve Öğrenme Sürecinde Okul Öncesi Eğitim Sempozyum Kitabı (s. 19-30), Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yayınları, İstanbul.

 

Karakaş, S. (2011). Beyin araştırmalarının eğitime etkisi (s. 13-21). Eğitim ve Beyin Sempozyumu Kitabı. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yayınları.

 

Karakaş, S. (Temmuz, 2011). Psikoloji biliminde sınırları aşmak. 16. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Lefkoşe (Kıbrıs).

 

Karakaş, S. (Mayıs, 2011). Nöropsikolojik testler. Psikolojik Değerlendirme: Sorunlar ve Gelişmeler Paneli. V. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Aydın. 

 

Karakaş, S. (Mart 2011). Zihin nedir? Nasıl çalışır? 2011-2012 Milimetrik ve Deneme Yayınları Eğitim Semineri,  Antalya.

 

Karakaş, S. (Şubat 2011). Beyin araştırmalarının eğitime etkisi. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği 10. Antalya Sempozyumu: Eğitim ve Beyin (s. 2), Antalya.

 

Karakaş, S. (Aralık 2010). Üstün yetenekli olmak ne demektir? Kayseri Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kayseri.   

 

Karakaş, S. (Aralık 2010). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. Hacılar Çocuk Bakımı Elemanı Eğitimi Projesi Konferansı, Şaşoğlu İlköğretim Okulu, Kayseri.   

 

Karakaş, S. (Aralık 2010). Ortaöğretim çağının iki görevi: Sağlıklı gelişmek ve başarılı bir şekilde öğrenmek. Erhan Ahmet İnci Lisesi, Kayseri   

 

Karakaş, S. (Eylül 2010). Uyku ve tanımlayıcı bellek. 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi (s. 116), Belek (Antalya).   

 

Karakaş, S. (Eylül 2010). Uyku ve tanımlayıcı bellek. 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi (s. 116), Belek (Antalya).   

 

Karakaş, S. (Eylül 2010). Panel: Tanılama yöntem ve  modelleri. 1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu, Koç Üniversitesi, İstanbul.  

 

Karakaş, S. (Nisan 2010). Bilişi Anlamada Davranıştan Biliş/Beyin Paradigmasına, Psikoloji Biliminden Nörobilime. Türk Nöroloji Dergisi, 16(1), 10-11.

 

Karakaş, S. (Nisan 2010). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olgusunun beyni nasıl çalışır? Ek tanı kriterlerine doğru. 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (s. 26), Bodrum.

 

Karakaş, S. (Şubat 2010). Yaşlanma ve kognisyon: Ne zaman, ne kadar, nasıl? Panel 1: Nöroradyoloji. Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 2009-2010 Eğitim Toplantıları, Ankara

 

Karakaş, S. (Aralık 2009). DEHB'de olay-ilişkili beyin elektriksel aktivitesi. Panel: DEHB için destekleyici tanı kiterleri, multiteknolojik yaklaşım. 14. Ergen Günleri, Ankara.

 

Karakaş, S. (Kasım 2009). Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Bilim Alanlarının Ülkemizdeki Kurumsallaşmasının Öyküsü: Bir Bilimsel Serüven. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Etkinlikler Programı, İzmir.

 

Karakaş, S. (Temmuz 2009). Psikoloji biliminin yeni paradigması: Biliş/beyin. XIV. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (s. 16), İstanbul.

 

Karakaş, S. (Haziran 2009). Psikoloji biliminin yeni paradigması: Biliş/beyin. III. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi (s. 16), İstanbul.

 

Karakaş, S. (Temmuz 2008). Psikoloji bilim ve mesleğinde yeni ufuklar.  XIII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul.

 

Karakaş, S. (Temmuz 2008). Psikoloji bilim ve mesleğinde yeni ufuklar. XIII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi. Hacettepe Ünivesitesi, Ankara. 

 

Karakaş, S. (September 2008). Cognitive processing in sleep as revealed by time-domain and frequency domain components. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 154.

 

Karakaş S. (September 2008). Introductory remarks: from standard neuropsychological tests to tasks for functional magnetic resonance imaging. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 182.

 

Karakaş, S. (October 2008). Comparison of response inhibition in children with ADHD and rats with FAE. International Workshop on Effects of Perinatal and Adult Ethanol Intake on Brain and Behavior: Animal Studies. Middle East Technical University, Ankara.

 

Karakaş, S. (Haziran 2008). İnsan bilgi işleme süreçleri: Duyumdan Tepkiye. Santral İşitsel İşlemleme Bozuklukları. Odyoloji Konuşma Bozuklukları Eğitim Seminerleri- IX, İnkum (Bartın). 

 

Karakaş, S. (Haziran 2008). Uyku ve uyanıklıkta işitsel ERP'ler. Santral İşitsel İşlemleme Bozuklukları. Odyoloji Konuşma Bozuklukları Eğitim Seminerleri- IX, İnkum (Bartın). 

 

Karakaş, S. (Mayıs 2008). Beyin elektriksel faaliyetinin zamansal ve usaysal düzlemlerde temsili: Getirileri, çözülmesi gereken sorunlar. 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Ankara.

 

Karakaş, S. (Mayıs 2008). Kaynak yerelleştirmede elektroensefalografi  ve manyetik rezonans görüntüleme verilerinin birlikte kullanımı: Hibrid EEG-MRI.  13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Ankara.

 

Karakaş, S. (Mayıs, 2008). Zekaya ilişkin alt yetenek alanları ve bunların ölçümünde nörospikolojik testlerin kullanımı. Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Kongresi, Ankara (s. 17).

 

Karakaş, S. (Haziran 2007). Biliş ve meta-biliş süreçleri. 1. Anadolu Psikiyatri Günleri, Pamukkale (Denizli).   

 

Karakaş, S. (Haziran 2007). Uyarıcı uyumluluğu ve tepki doğruluğunun olay-ilişkili potansiyellere etkisi.  1 Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi  (s. 17),  İzmir. 

 

Karakaş, S. (2006). Uykuyu anlamak: Beyin elektrofizyolojisine multiteknolojik yaklaşım. 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi (s. 67-69), Bodrum (Muğla).

 

Karakaş, S. (Nisan 2006). Ülkemizde nöropsikolojik değerlendirmenin eriştiği nokta ve bu konudaki yeni gelişmeler. 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (s. 87-88), Belek, Antalya.  

 

Karakaş, S. (September 2005). Şizofrenide nöropsikolojik bozukluklar (s. 72). Panel: Şizofreni ve nöropslastisite, nörobiyoloji, nöropsikolojik bozukluklar, nöroimmünolojı (Yönetici: Nevzat Yüksel). 5. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Çeşme, İzmir. 

 

Karakaş, S. (September 2005). Cognitive processing in different states of consciousness represented by the neuroelectric responses of the brain. Society of Applied Neuroscience (p. 13), Kumburgaz, İstanbul. 

 

Karakaş, S. (Haziran 2005). Bilgi işleme süreçleri. 14. Anadolu Psikiyatri Günleri (s. 33-34), Nevsehir.

 

Karakaş, S. (Mayıs 2005). Bilişsel işlevler elektrofizyolojik olarak aydınlatılabilir mi? 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri (s. 100), İzmir.

 

Karakaş, S. (2004). Electrical activity of the brain is represented by oscillatory activity of various frequency ranges. 12th World Congress of Psychophysiology. International Journal of Psychophysiology, 54(1-2), 54.

 

Karakaş, S. (2004). Nöropsikolojik yaklaşımın sağlıklı insanların bilişsel  süreçlerinde kullanımı. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Kongre Kitabı (s. 62), İstanbul. 

 

Karakaş, S. (May 2004). The study of sleep patterns through the electrophysiological responses of the brain. Modeling Mental Proceses and Disorders (s. 33), Kuşadası, İzmir. 

 

Karakaş, S. (2003). Electrical activity of the brain is represented by oscillatory activity of various frequency ranges. In: Comparative methodology for spectral analysis of cognitive potentials: From FFT to high-resolution time-frequency domain analysis. EEG & Clinical Neuroscience Society (ECNS): 5th Annual Conference. Clinical EEG and Electroencepahalography, 34(3), 168-169.

 

Karakaş, S. (2003). From frequency domain Fourier components to high resolution time-frequency components. In: Comparative methodology for spectral analysis of cognitive potentials: From FFT to high-resolution time-frequency domain analysis. EEG & Clinical Neuroscience Society (ECNS): 5th Annual Conference. Clinical EEG and Electroencephalography, 34(3), 168.

 

Karakaş, S. (Ekim 2003). İnsanda bilgi işleme süreçleri ve bunların elektrofizyolojik göstergeleri. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi (s. 129-138), Antalya.

 

Karakaş, S. (Haziran 2003). Salınımsal faaliyet: Beynin elektriksel sinyali. 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı - SIU 2003 (s. 499-500). İstanbul: BS Reklam.

 

Karakaş, S. (2002). From time-domain waveforms to oscillatory dynamics: An evolving approach to brain’s electrical activity. 11th World Congress of the International Organisation of Psychophysiology (IOP) Psychophysiology. International Journal of Psychophysiology, 45(1-2), 35.

 

Karakaş, S. (Şubat 2002). Nöroelektrik faaliyetin sistem analizinden elde edilen bulgular bilişsel süreçlerle örtüşmekte midir? Dinamik Sistemler Sempozyumu- IV, İzmir.

 

Karakaş, S. (Mart 2002). Panel: Nöropsikoloji ve nöropsikolojik testler: Ülkemizdeki durum. I. Nöropsikolojik Uygulamalar ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar Sempozyumu, Antalya.

 

Karakaş, S. (Mart 2002). Sağlıklı insanda kognitif fonksiyonlar. I. Nöropsikolojik Uygulamalar ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar Sempozyumu, Antalya.

 

Karakaş, S. (December 2002). The study of mental and brain processes: From classical mechanics to complex dynamic systems. XIII. Meeting on Nonequilibrium Statistical Mechanics and Nonlinear Pyhysics (p. 16), Colonia, Uruguay.

 

Karakaş, S. (June 2001). A comparative analysis of oddball and mismatch negativity paradigms in terms of event-related oscillations of the brain. 1st Congress of the Hellenic Association of Psychophysiology (p. 108), Thessaloniki, Greece.

 

Karakaş, S. (June 2001). An integrative theory based on oscillatory dynamics. First Satellite Meeting of the EEG and Clinical Neurosciences Society (ECNS), İstanbul.

 

Karakaş, S. (2001). Bilgiye erişimde hız ve kapsam karşılığında ödenen ücret: Sanal gerçeklik. Panel: Bilişim çağının birey ve gruplar temelinde psikolojik etkileri. Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk’ta Etkiler Sempozyumu (s. 27-28). Ankara: Aydoğdu Ofset Mat.

 

Karakaş, S. (Nisan 2001). Bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesinde nöropsikolojik testler. Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon Çalıştayı, İzmir.

 

Karakaş, S. (September 2001). Components of information processing and possible clinical applications. Symposium: Information processing and clinical applications (pp. 28-29). XXXI Annual Congress for European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, İstanbul.

 

Karakaş, S. (Haziran 2001). Davranış ve felsefe. Bilim ve Felsefe Sempozyum Kitabı (s. 16-40). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yay.

 

Karakaş, S. (Nisan 2001). Ergenlerde psikometrik değerlendirme. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Belek.

 

Karakaş, S. (Eylül 2000). Biliş ve beyinde çok-disiplinli yaklaşım. Panel: Psikoloji biliminde çok-disiplinli yaklaşım: Temel işleyiş ve ilkeler, mevcut durum ve geleceğe yönelik yordamalar. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.

 

Karakaş, S. (2000). Zeka: Ülkemizdeki durum, işlevsel ve yapısal unsurları. Türkiye Zeka Vakfı Yaratıcı Zeka ve Eğitim Sempozyumu Bildirileri (s. 22-30). Ankara: M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

 

Karakaş, S. (1997). 2 X 2: Zihin, beyin, aralarındaki olası ilişki türleri ve bilimsel geçerlikleri. Panel:  Zihin beyin ilişkisi bağlamında psikiyatri ve felsefe paneli. 6. Anadolu Psikiyatri Günleri (s. 19). İstanbul: Mutludoğan Mat.

 

Karakaş, S. (Ekim 1993). Bilgi işleme sürecine psikofizyolojik yaklaşım.12. İstanbul Tıp Kurultayı (s. 5), İstanbul.

 

Karakaş, S. (June 1992). Cognitive psychological framework for psychophysiological phenomena: Demonstration of correspondence between the levels. Xth International Conference on Event-Related Potentials of the Brain (p. 73), Eger, Hungary.

 

Karakaş, S. (1990). Dikkat ve görevin zorluğunun olay-bağımlı potansiyellerin geç bileşenlerine etkisi (Proje No: HÜAF 85-01-220-01). V. Ulusal Psikoloji Kongresi. Psikoloji Seminer Dergisi Özel Sayısı (s. 29-45). İzmir: Ege Üniv. Bas.

 

Karakaş, S. (1987). Psikoloji biliminde yöntem sorunu. IV. Ulusal Psikoloji Kongresi. Psikoloji Dergisi Özel Sayısı, 6 (21), 45-54. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yay.

 

Karakaş, S. (1984). Psikoloji terimlerinin Türkçe karşılıkları konusunda kaynak taramasını içeren bir önçalışma. IIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul. 

 

Karakaş, S. (Haziran 1982). Açlık ve gıda alımının düzenlenmesinde hipotalamus ve ilişkin merkezlerin elektriksel aktivitesi: Bir literatür incelemesi. V. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, Erzurum.

 

Karakaş, S. (1980). İnsandan optik step ile kaydedilen yüksek frekanslı görsel uyarılma potansiyelleri. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi Tıp Araştırma Grubu Tebliğleri – I (s. 81-93). Ankara: TÜBİTAK Mat.

 

Karakaş, S., Alkan, S., Can, H., Cantez, E., Eski, R., Genç-Açıkgöz, D., Güleç, N., Güngör, S., Kafadar, H., Soysal, A.Ş., Şahin, A. (Eylül 1996). BİLNOT Bataryasının güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. IX. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 58), İstanbul.

 

Karakaş, S., Arıkan, O. (2006). Hypothesis testing for gamma response generation using alternative signal analysis techniques. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 324.

 

Karakaş, S., Aydın, H., Kafadar, H., Çakmak, E.D., Irak, M., Erzengin, Ö.U., Bekçi, B. (2000). Auditory information processing during sleep 1-4 and REM. In: U. Halıcı, K. Leblebicioğlu, V. Atalay, E. Nalçacı (Eds.), Brain Machine (pp. 141-146). Ankara: Middle East Technical University.

 

Karakaş, S., Baran, B. (Mart 2007). Rindlerin akşamı: Yahya Kemal Beyatlı Şiiri ve Beynin Elektriksel Faaliyeti. Nevin Önberk: Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu, Ankara.    

 

Karakaş, S., Baran, B., Bekçi, B. (2006). The problem of the locus of effect: stimulus congruence and response accuracy affect both stimulus-related and response-related oscillatory rhythms. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 315.

 

Karakaş, S., Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Karakaş, H.M., Tali, E.T. (Kasım 2009). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda yüksek bilişsel işlemlemenin fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ile haritalanması. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya (E553).

 

Karakaş S., Baran, Z. Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Tali, E.T., Karakaş, H.M. (September 2008). A hybrid technique of source localization using electroencephalography and structural magnetic resonance imaging: EEG/ERP-MRI. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 160.

 

Karakaş, S., Baran, Z., Özkan, A. (2006). The effect of response accuracy on response-locked event-related potentials. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 370.

 

Karakaş, S., Barış, Ö., Güney, C., Polich, J. (June 1996). Frequency domain analysis of mismatch negativity and oddball paradigms. 8th World Congress of IOP (p. 132), Tampere, Finland. 

 

Karakaş, S. (Düzenleyici) (Eylül 2004). Panel: Nöropsikolojik yaklaşımın sağlıklı insanın bilişsel süreçlerinde kullanımı: Giriş konuşması (s. 62-63). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Karakaş, S., Başar, E. (June 2001). An integrative theory based on oscillatory dynamics. Satellite Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society, İstanbul. 

 

Karakaş, S., Başar, E. (Nisan 2001). Osilasyonel nöral topluluklar kuramı. Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon Çalıştayı, İzmir.

 

Karakaş, S., Başar, E. (February 2000). Oscillatory neural assemblies: Neurons-brain theory. 10th World Congress of Psychophysiology. International Journal of Psychophysiology, 35(1), 8-9.

 

Karakaş, S., Başar, E. (December 1998). Integrative brain activity in cognitive processes. British Psychophysiology Society XXVI. Annual Scientific Meeting (p. 57), London, England.

 

Karakaş, S., Başar, E. (1995). Nöropsikolojik testlerin Türk örneklemi üzerinde değişik yaş ve eğitim düzeylerine göre standardizasyonu. İkinci Sosyal Psikiyatri Sempozyumu. Kriz Dergisi Özel Sayısı, 3 (1-2), 177-184.

 

Karakaş, S., Başar, E., Erzengin, Ö.U., Kafadar, H. (December 1998). Early gamma response is sensory in origin: A case of bottom-up with top-down processing. British Psychophysiology Society XXVIth Annual Scientific Meeting (p. 54), London, England.

 

Karakaş, S., Başar, E., Polat, A., Kaya, G., Polich, J. (March 1997). Event-related oscillations in cognition: Topography and microstates. The 8th World Congress of the International Society for Brain Electromagnetic Topography (p. 5), Zurich, Switzerland.

 

Karakaş, S., Başar-Eroğlu, C. (Chair) (September 2004). Event-related activity of the brain: From basic processes and applications to explanatory formulations in oscillatory dynamics. 12th World Congress of the International Organisation of Psychophysiology (IOP), Thessaloniki, Greece.

 

Karakaş, S., Başar-Eroğlu, C. (December 1998). Interrelations between discoveries of the different research approaches of cognitive psychophysiology. British Psychophysiology Society XXVIth Annual Scientific Meeting, London, England.

 

Karakaş, S., Bekçi, B., (2001). Çalışma Grubu: Nöropsikoloji ve nöropsikolojik değerlendirme. VII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (s. 50), Ankara.

 

Karakaş, S., Bekçi, B., Doğutepe, E. (2006). Stroop Test performance: perceptual conflict or response competition. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 371.

 

Karakaş, S., Bekçi, B., Erzengin, Ö.U. (Mayıs 2003). Elektrofizyolojik veriden nöropsikolojik test puanlarına: Veriden kurama. 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Ankara.

 

Karakaş, S., Bekçi, B., Göregenli, M., Koyuncu, M. (Eylül 2000). Psikolojide çok-disiplinli yaklaşımın kullanımına ilişkin mevcut durum: ÇOKDİSP Ölçeğinden elde edilen bulgular. Panel: Psikoloji biliminde çok-disiplinli yaklaşım: Temel işleyiş ve ilkeler, mevcut durum ve geleceğe yönelik yordamalar. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.

 

Karakaş, S., Bekçi, B., Kurt, M., Irak, M., Erzengin, Ö.U. (Eylül 2004). Görsel-uzaysal algılamada cinsiyetin etkisi yaşa göre değişmektedir (s. 64-65). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Karakaş, S., Bekçi, B., Kurt, M., Irak, M., Erzengin, Ö.U. (Ekim 2003). Yaşın Çizgi Yönünü Belirleme Testi ile ölçülen görsel-uzaysal algılamaya etkisi cinsiyete göre değişmektedir. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi (s. 219), Antalya.

 

Karakaş, S., Çakmak, E.D. (2001). Psikoloji Bilimi: Ülkemiz, üniversitemiz ve dünyadaki durum. Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiye’sinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bas.

 

Karakaş, S., Çakmak, E.D., Bekçi, B., Irak, M. (2000). A behavioral phenomenon enlightened through biological methods: Preconscious perception and its electrophysiological correlates. Işık 2000 Workshop on Biomedical Engineering: Proceedings (pp. 88-92). İstanbul: Boğaziçi University Printhouse.

 

Karakaş, S., Çakmak, E.D., Erzengin, Ö.U., Bekçi, B. (May 2005). Alpha, theta, delta and gamma responses in sleep and wakefulness: A comparative study. Conference/Workshop on Brain Dynamics and Cognition (s. 6), İzmir.

 

Karakaş, S., Çakmak, E.D., Erzengin, Ö.U., Bekçi, B. (2004). Oscillatory dynamics in altered states of consciousness: Wakefulness, nonREM and REM sleep (p. 56). 12th World Congress of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 56.

 

Karakaş, S., Çakmak, E.D., Irak, M. (1999). Elektromanyetik kirliliğin nöroelektrik tepkilere etkisini incelemede kullanılacak teknoloji ve uygulamalar. N. Atalay, M.Ü. Karakaş (Ed.), Bilişim Toplumuna Giderken Elektromanyetik Kirlilik Etkileri Sempozyumu (s. 125-132). Ankara: THK Bas. İşl.

 

Karakaş, S., Doğutepe, E., Çakmak, E.D., Baran, Z., Özkan, A., Tüfekçi, İ., Arıkan, O. (2006). Time-frequency analysis of neuroelectric responses obtained under the standard paradigms of psychophysiology. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 370.

 

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E., Edoğan Bakar, E., Can, H. (2014). Panel: Klinik ölçeklerin yararlılıklarının görgül değerlendirmesi (s. 21-25). 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa.

 

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A. (September 2012). What do the ERP components add to behavioral data? World Congress of Psychophysiology. International Journal of Psychophysiology, 85(3), 301.

 

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Alp, Y.K., Arıkan, O. (September 2012). Time-frequency responses in ADHD to neurocognitive tasks analyzed by time-frequency Hermite-Gaussian atomizer technique. 16th World Congress of Psychophysiology. International Journal of Psychophysiology, 85(3), 291.

 

(Bu çalışma Genç Bilim  İnsanları ile Beyin Biyofiziği I. Çalıştayında "Multidisipliner Çalışma Ödülü"ne layık görülmüştür.)

 

Karakas, S, Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z. (September 2010). Aglobal approach to deficits and disorders  in attention deficit hyperactivity disorder and response types that represent them. 15th World Congress of Psychophysiology. International Journal of Psychophysiology, 77(3), 224.

 

Karakas, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z., Karakaş, H.M. (September 2009). Confounding effects of magnetic fields and gradient noise of MRI scanner on multimodal MR-Electroencephalography. Neuroradiology, 51 (Suppl. 1),  103.

 

(Bu çalışma 34. Avrupa Nöroradyoloji Kongresi "Cum Lauda in Diagnostic Neuroradiology Ödülü"ne layık görülmüştür.)

 

Karakaş, S., Doğutepe, E., Sosyal, A.Ş., Erdoğan-Bakar, E. (2006). Path analysis of Stroop Test performance: attention and/or interference? 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 347.

 

Karakaş, S., Doğutepe, E., Tüfekçi, D.İ., Bekçi, B., Çakmak, E.D., Arıkan, O. (2006). Gamma response in sleep and wakefulness. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 372.

 

Karakaş, S., Er, N., Erkal, B., Tavat, B. (Eylül 1992). Panel: Bilinçaltı deneysel olarak incelenebilir mi? VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.

 

Karakaş, S., Er, N., Tavat, B. (1994). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formunun yaşlı ve ileri yaşlı grupları üzerindeki standardizasyon çalışması. Y. Topsever, M. Güregenli (Ed.), VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları (s. 1-12). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yay.

 

Karakaş, S., Er, N., Tavat, B. (Mayıs 1994). Yaşlı ve ileri yaşlılar üzerinde Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formunun standardizasyonu. II. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu (s. 18), İstanbul.

 

Karakaş, S., Erdoğan, E., Sak, L., Soysal, A.Ş., Ulusoy, T., Yüceyurt, İ. (Eylül 1996). Stroop Testi TBAG Formunun test-tekrar güvenirliği. IX. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Karakaş, S., Erdoğan-Bakar, E., Soysal, A.Ş (2008). Neuropsychological 'markers' for attention deficit hyperactivity disorder and its subtypes. 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP 2008) (p. 133), İstanbul.

 

Karakaş, S., Erdoğan-Bakar, E., Soysal, A.Ş., Ünal, F. (2006). Mangina-Test in the assessment of analytical-specific visual perception in normal children in various age groups. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 329.

 

Karakaş, S., Erdoğan-Bakar, E., Ünal, F. (Eylül 2006). Mangina Testi ile öçülen görsel algının sağlıklı çocuklarda gelişimi: normalizasyon ve geçerlik (Mangina-test in the assessment of analytical-specific visual perception: A validity study). Otizm ve DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) Sempozyumu (Autism and ADHD Symposium), İstanbul.

 

Karakaş, S., Erzengin, Ö.U., Bekçi, B., Çakmak, E.D., Irak, M., Özkan, A. (Ekim 2003). Cinsiyetin erken gamma tepkisindeki bireysel farklara etkisi. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi (s. 476), Antalya.

 

Karakaş, S., Erzengin, Ö.U., Bekçi, B., Çakmak, E.D., Özkan, A. (September 2004). The effect of gender on the early time-locked gamma response. 12th World Congress of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 141-142.

 

Karakaş, S., Erzengin, Ö.U., Çakmak, E.D (May 2003). Time- and frequency-domain responses of the brain to standard experimental paradigms. The 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC), İstanbul: Compact disc media (ID-802).

 

Karakaş, S., Erzengin, Ö.U., Çakmak, E.D., Bekçi, B. (2004). Oscillatory dynamics in altered states of consciousness: Wakefulness, nonREM and REM sleep. 12th World Congress of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 56.

 

Karakaş, S., Eski, R. (Nisan 1996). Bellek puanlarının 5'er yıllık yaş aralıklarında değişimi: Kuğunun şarkısı. III. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Çanakkale.

 

Karakaş, S., Eski, R., Başar, E. (1996). Türk kültürü için standardizasyonu yapılmış nöropsikolojik testler topluluğu: BİLNOT Bataryası. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kitabı (s. 43-70). İstanbul: Ufuk Mat.

 

Karakaş, S., Gürbüz, Ö, Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Karakaş, H. M. (Ekim 2008). Klasik Türk Müziği'nin FMRG'deki aktivasyon alanlarına ve olay-ilişkili potansiyellerin spektral haritalarına etkisi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E88 (SB-47).

 

Karakaş, S., Gürbüz, O.  Baran, Z.  Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A. (September 2008).  The effects of classical turkish music on the oscillatory responses of the brain. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 292.

 

Karakaş, S., Gürbüz, Ö., Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A. (Şubat 2008). Türk Sanat Müziğinde makam ve usul değişikliklerinin beynin elektriksel faaliyetine etkileri. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 27), İzmir.

 

Karakaş, S., Irak, M., Erzengin, Ö.U. (Eylül 1998). Wisconsin Kart Eşleme Testi (WCST) ve Stroop Testi TBAG Formu puanlarının test-içi ve testler-arası ilişkileri. X. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 44), Ankara.

 

Karakaş, S., Kafadar, H., Bekçi, B., Erzengin, Ö.U. (August 2002). From auditory event-related oscillations to neuropsychological performance: Predictability. 13th International Conference on Biomagnetism (p. 290), Jena, Germany.

 

Karakaş, S., Kafadar, H., Erişen, Y., Kaya, G. (Eylül 1998). Wechsler Bellek Ölçeği Geliştirilmiş Formunun (WMS-R) Türk örneklemi üzerinde elde edilen faktör örüntüsü. X. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 45), Ankara.

 

Karakaş, S., Kafadar, H., Erzengin, Ö.U. (2002). Early ‘sensory’gamma represents the integration of bottom-up and top-down processing. 11th World Congress of of the International Organisation of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 45(1-2), 35-36.

 

Karakaş, S., Kafadar, H., Erzengin, Ö.U., Irak, M., Kaya, G., Güney, C. (May 1998). The effect of aging on cognitive processes. International Psychogeriatric Association (IPA 98) (p. 82), İstanbul.

 

Karakaş, S., Kafadar, H., Irak, M., Kaya, G., Bekçi, B. (Eylül 2000). Yaş ve eğitimin bilişsel süreçlere etkisi. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 37), İzmir.

 

Karakaş, S., Karakaş, H.M. (Chair) (September 2008). How to Build a Complete Presurgical Mapping Battery for Functional Magnetic Resonance Imaging: Research and Development of TURCONS-4. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 182.

 

Karakaş, S. Karakaş, H.M., Baran, Z., Özkan-Ceylan, A., Doğutepe -Dinçer, E., Talı, E.T. (Ekim 2008). Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme için geliştirilen TURCONS 4 Bataryası ile temel kognitif süreçlerin haritalanması. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E87 (SB-45).   

 

Karakaş, S., Karakaş, M.Ü., Irak, M. (2001). İnsan bilgi işleme süreçlerinin öğrenen yapay sistemlerdeki karşılıkları. Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk’ta Etkiler Sempozyumu (s. 65-74). Ankara: Aydoğdu Ofset Mat.

 

Karakaş, S., Kışlak, Ş. (1990). Resimsel, gizli ve ayrı konumlarda sunulan uyarıcıların imgeleme süresi ve hatırlamaya etkisi. V. Ulusal Psikoloji Kongresi. Psikoloji Seminer Dergisi Özel Sayısı (s.725-734). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

 

Karakaş, S., Neuper, C. (2006). Understanding complex cognitive processes through their oscillatory dynamics. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 314.

 

Karakaş, S., Öktem-Tanör, Ö., Erkal, B., Gürvit, H., Er, N., Sunsay, C., Tavat, B. (Eylül 1994). Panel: Nöropsikolojik testlerin standardizasyonu. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.

 

Karakaş, S., Öktem-Tanör, Ö., Özbay, H., Sönmez-Yurt, M., Erişen, Y. (1994). Panel: Nöropsikolojik testlerin standardizasyonu. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Türk Psikiyatrisinin Güncel Sorunları Uydu Sempozyumu Kitabı (s. 80-92). Kayseri: Erciyes Üniversitesi.

 

Karakaş, S., Örs, Y. (August 2000). A common mode of operation in nervous system with differing levels of evolutionary complexity. The 4th International Conference on Philosophy and Psychiatry: Madness, Science and Society, Florence, Italy.

 

Karakaş, S., Özgören, M. (Chair) (September 2008). Brain functions in different states of consciousness: from wakefulness to stages of sleep, hypnosis and anesthesia. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 154.

 

Karakaş, S., Özkan Ceylan, A., Doğutepe Dinçer, E., Baran, Z. (Ekim 2009). Panel: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuğun zihinsel özelliklerini beyin faaliyeti temelinde anlamak. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (s. 5), Marmaris (Muğla).

 

Karakaş, S., Özmen, B. (Eylül 1990). Bilişsel faaliyetleri tanımlamada kullanılan zihinsel ve bedensel ölçüm türlerinin ilişkileri. VI. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 64), İstanbul.

 

Karakaş, S., Özmen, B. (July 1990). Relation between electrophysiological and behavioral measures of cognitive functions. Vth International Congress of Psychophysiology, Budapest, Hungary.

 

Karakaş, S., Özmen, B. (Ekim 1989). Bilişsel faktörlerin uyarılma potansiyellerindeki geç bileşenler üzerindeki etkileri. XXV. Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Mersin.

 

Karakaş, S., Paavilainen, P., Tervaniemi, M., Naatanen, R. (Eylül 1992). Seyrek uyarıcıları ayırdetme eğitiminin geç beyin potansiyellerine etkisi. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.

 

Karakaş, S., Polich, J., Başar, S. (1998). ERP cognitive load reflects the integration of theta and delta oscillations. 9th World Congress of the International Organization of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 35(2-3), 13.

 

Karakaş, S., Soysal, A.Ş., Erdoğan-Bakar, E., Ünal, F. (2006). Analytical-specific visual perception in children with attention deficit hyperactivity disorder and normal controls: Diagnostic value of the Mangina-Test. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 303-304.

 

Karakaş, S., Topçu, M. (Düzenleyici) (Eylül 2004). Panel: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun bilişsel temelleri: Giriş konuşması (s. 49-50). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Karakaş, S., Turgut, S., Erdogan Bakar, E. (September 2008). Neuropsychometric comparison of children with "pure" learning disabilities, "pure" ADHD, comorbid ADHD with learning disabilities and normal controls using the Mangina-Test (analytical-specific visual-perception). 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 147.

 

Karakaş, S., Ungan, P. (1990). Sequentially designed stimulation in studying effects of attention and stimulus discriminability on the long-latency auditory responses. In: J.J. Drenth, J.A. Sergeant, R.J. Takens (Eds.), European Perspectives in Psychology: Vol. 1 (pp. 337-352). First European Congress of Psychology. Amsterdam: John Wiley and Sons.

 

Karakaş, S., Ungan, P. (Ekim 1984). Hipotalamustan işitsel uyarım ile kaydedilen potansiyellerin orijinleri. VII. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, Antalya.

 

Karakaş, S., Ungan, P. (Haziran 1982). Hipotalamusun tuber cinerium ve lateral alanlarından elde edilen uyarılma potansiyelleri. V. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, Erzurum. 

 

Karakaş, S., Ungan, P. (1982). İşitsel uyarımla hipotalamustan kaydedilen elektriksel cevaplar. II. Ulusal Psikoloji Kongresi. Psikoloji Dergisi Özel Sayısı, 4 (14-15), 24-30.

 

Karakaş, S., Ungan, P., Başar, E. (Haziran 1982). Fotik stimulasyonla verteksten kaydedilen yüksek frekanslı potansiyeller. V. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, Erzurum. 

 

Karakaş, S., Ungan, P., Başar, E. (1980). Human high frequency visual evoked responses. Pflügers Archive European Journal of Physiology (Deutsche Physiologische Gesellschaft), 53, 384, R32.

 

Karakaş, S., Yalın, A. (Eylül 1990). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testinin 13-19 yaş grubu üzerindeki standardizasyon çalışmaları. VI. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 51-52), İstanbul.

 

Karakaş, S., Yalın, A., Irak, M., (Eylül 2000). Bellek uzamının 12-96 yaşları arasındaki eğitime bağlı değişimi. Panel: Biliş ve beyin ilişkisi: Nöropsikoloji ve bilişsel psikofizyoloji. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.

 

Karakaş, S., Yalın, A., Irak, M. (October 1999). Age-related changes in digit span: Short-term memory capacity from puberty to old age for different levels of education. 2nd International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders (p. 19), Bursa.

 

Karakaş, S., Yüksel, N. (Düzenleyici) (Eylül 2004). Panel: Nöropsikiyatrik bozuklukların bilişsel temelleri: Giriş konuşması (s. 100-101). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Keighobadi, M.  Kısa, C.  Göka, E., Karakaş, S. (September 2008). Positive and negative subgroups of schizophrenia are differentiated by meta-memory processes. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 291.

 

Keighobadi, M., Kısa, C., Göka, E., Karakaş, S. (Şubat 2008). Şizofreni alt gruplarının bellek süreçleri açısından karşılaştırılması. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 94), İzmir.

 

Keighobadi, M., Kısa, C., Gürün, D., Göka, E., Karakaş, S. (2006).  Prediction of symptom classes of schizophrenia on the basis of learning and memory capacity. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 345.

 

Kılıç, B.G., Koçkar, A.İ., Irak, M., Şener, Ş., Karakaş, S. (November 2002). Digit span changes in 6-11 year old children as assessed by the Visual Aural Digit Span Test Revised Form. International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (p. 141), New Delhi, India.

 

Kılıç, B.G., Koçkar, A.İ., Irak, M., Şener, Ş., Karakaş, S. (November 2002). Normal neuropsychological development in the school-age years: Performance on the Stroop task in 6-11 year old children. International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (p. 141), New Delhi, India.

 

Kılıç, B.G., Koçkar, A.İ., Irak, M., Şener, Ş., Karakaş, S. (Eylül 2002). Stroop Testi TBAG Formunun ilkokul çocuklarındaki standardizasyon bulguları. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 209-210), Ankara.

 

Kılıç, B.G., Koçkar, A.İ., Irak, M., Şener, Ş., Karakaş, S. (November 2002). The psychometric properties and clinical utility of the Turkish Form of a Cancellation Test in children. International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (p. 91), New Delhi, India.

 

Kılıç, B.G., Koçkar, A.İ., Irak, M., Şener, Ş., Karakaş, S. (Mayıs 2002). Türk ilkokul çocuklarında Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu kullanılarak ölçülen bellek uzamı. IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi (s. 173-174), İzmir.

 

Kılıç, B.G., Koçkar, A.İ., Irak, M., Şener, Ş., Karakaş, S. (Mart 2002). Türk ilkokul çocuklarında Stroop Testi TBAG Formunun standardizasyon çalışması. 12. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (s. 41), İstanbul.

 

Kılıç, B.G., Şener, Ş., Koçkar, A.İ., Karakaş, S. (November 2002). Information processing in Attention Deficit Hyperactivity Disorder as assessed by the mini attention test battery. International Congress of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (p. 140), New Delhi, India.

 

Kiriş, N., Karakaş, S. (Eylül 2004). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tanısında Wechsler Zeka Testi ve Raven Standart Progresif Matrisler Testinin birleşik kullanımı (s. 52-53). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Kiriş, N., Karakaş, S. (September 2004). Predicting level of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) from tests of intelligence. 12th World Congress of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 82-83.

 

Kiriş, N., Karakaş, S. (Ekim 2003). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda genel yetenek. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi (s. 216- 217), Antalya.

 

Kiriş, N., Karakaş, S. (Mayıs 2003). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda zekanın Standart Progresif Matrisler Testi ve Wechsler Zeka Testi ile analizi. V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana.

 

Kurt, M., Bekçi, B., Karakaş, S. (Eylül 2004). Sağlıklı deneklerde estrojen replasman tedavisinin bilişsel süreçler üzerinde etkisi bulunmamaktadır (s. 65-66). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Kurt, M., Bekçi, B., Karakaş, S. (September 2004). The effect of estrogen replacement therapy on cognitive processes. 12th World Congress of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 143-144.

 

Kurt, M., Karakaş, S. (Eylül 2004). Dikkat eğitimine dayalı rehabilitasyon programının görsel-uzaysal ihmal ve eşlik eden bilişsel süreçlere etkisi (s. 105-106). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Kurt, M., Karakaş, S. (Eylül 2004). Dikkat eğitimine dayalı rehabilitasyon programının görsel-uzaysal ihmal sendromuna etkisi. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bodrum, Muğla.

 

(Bu çalışma 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi "Sözlü Sunum Üçüncülük Ödülü"ne layık görülmüştür.)  

 

 

Kurt, M., Karakaş, S. (September 2004). The effect of an original attention-related training program on visuospatial neglect. 12th World Congress of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 152-153.

 

Kurt, M., Karakaş, S. (Ekim 2003). İhmali olan ve olmayan sol hemiplejik hastalarda algılama görsel-uzaysal yarı-alana göre değişmektedir. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi (s. 215-216), Antalya.

 

(Bu çalışma 39. Ulusal Nöroloji Kongresi "UCB Pharma A.Ş. Üçüncülük Ödülü"ne layık görülmüştür. )  

 

Mangina, C.A., Karakas,  S., Baran, Z., Özkan Ceylan, A., Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M., Beuzeron-Mangina, H. (September 2009). Investigation of the Mangina-Test with  FMRI in children afflicted with  ADHD-Combined type. Neuroradiology, 51 (Suppl. 1), 94.

 

Menli, N., Karakaş, S. (1993). Çocuklarda Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testinden alınan puanlara mnemonik tekniklerin ve sunum hızının etkisi. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları (s. 205-211). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yay.

 

Menli, N., Tavat, B., Karakaş, S. (1993). Farklı birimlerde eğitim gören üniversite öğrencilerinin Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testinden aldıkları puanlara strateji kullanımının etkisi. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları (s. 197-204). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yay.

 

Menli, N., Tavat, B., Karakaş, S. (Eylül 1992) Tıp fakültesi ve psikoloji bölümü öğrencilerinin Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testinden aldıkları puanlara hatırlamaya yardımcı strateji kullanımının etkisi. 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi (s. 66-67), Ankara.

 

Okuyaz, Ç., Soysal, Ş., Aydın, K., Gücüyener, K., Karakaş, S. (Mayıs 2003). Rolandik epilepsili çocuklarda nöropsikolojik ve davranışsal bulgular. V. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana.

 

Önal, Ç., Siva, A., Karakaş, S. (Eylül 2004). Multipl skleroz (MS) türlerinde örtük ve açik belleğin dikkat, üst-bellek süreçleri, genel yetenek ve duyguduruma göre değişimi (s. 102-103). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Önal, Ç., Siva, A., Karakaş, S. (September 2004). The effect of multiple sclerosis on memory, meta-memory and attention. 12th World Congress of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 129.

 

Özesmi, Ç., Süer, C., Aşçıoğlu, M., Dolu, N., Karakaş, S., Başar, E. (Haziran 1996). Stereotaksik yöntemle sıçanların derin beyin yapılarına kronik elektrod yerleştirilmesi. XIV. Gevher Nesibe Günleri, Kayseri.

 

Özkan, A., Karakaş, S., İrkeç, C. (2006).  Level of education in Alzheimer’s patients does not affect neuropsychological test performance. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 343.

 

Özkan Ceylan, A., Baran, Z.  Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M.  Karakaş, S. (September 2008). The experimental study of types of response inhibition specific to attention deficit hyperactivity disorder. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 292.

 

Özkan Ceylan, A., Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda tepki ketlemenin deneysel görevlerde karşılaştırılması. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 68), İzmir.

 

Özkan Ceylan, A., Baran, Z. Doğutepe Dinçer,  E., Talı, E.T., Karakaş, H.M, Karakaş, S.  (Ekim 2008). Pasif seyrek uyarıcı paradigması ile elde edilen EEG bileşenlerinin yapısal manyetik rezonans görüntülerindeki kaynak lokalizasyonu. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E414 (P-587).   

 

Özkan Ceylan, A., Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Talı, E.T., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). Beyin elektriksel faaliyetindeki bileşenler ve bunların kaynaklarının yüksek zamansal ve mekansal rezolusyonla belirlenmesini sağlayan bir "hibrid" teknik. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 31), İzmir.

 

Özkan Ceylan, A., Çulha, M., Karakaş, S. (September 2008). The effect of tendency for attention deficit hyperactivity disorder on personality traits. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 219.

 

Özkan Ceylan, A., Doğutepe Dinçer, E., Baran, Z., Karakaş, S. (Nisan 2012). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuğun zihinsel özelliklerini beyin faaliyeti temelinde anlamak:  Ek tani kriterlerine doğru. (Panel: Nörobilişsel paradigma ve bir klinik taniya uygulaması). 17. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 70), İstanbul.

 

Özkan Ceylan, A., Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, S., Karakaş, H.M. (Nisan 2010). Beyin haritalama yöntemleri için  AR-GE ve klinik uygulamalar. Türk Nöroloji Dergisi, 16(1), 92-93.

 

Özkan Ceylan, A., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Ekim 2008). TURCONS-4 Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme Bataryası için tek uyarıcı görevinin geliştirilmesi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E411 (P-582).

 

Özkan Ceylan, A., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (September 2008). Mapping learning and working memory. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 183.

 

Özkan Ceylan, A., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). TURCONS-4 Bataryası için ek görev geliştirme çalışması: Tek uyarıcı paradigmasının fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme formu. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 86), İzmir.

 

Parlakgöz N., Yenice, E., Alevcan, A.M., Kafadar, H., Karakaş, S., Tatar, H. (Ekim 1998). Kardiopulmoner perfüzyonda hafif, orta ve derin hipoterminin postoperatif nöropsikolojik değişikler üzerine etkisinin karşılaştırılması. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongre Kitabı (s. 233), Belek, Antalya.

 

Rosso, O.A., Karakaş, S., Çakmak, E.D. (2006). Wavelet-based informational tools in the analysis of early gamma response. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 324.

 

Süer, C., Özesmi, Ç., Yılmaz, A., Gölgeli, A., Ülgen, A., Karakaş, S., Başar, E. (Haziran 1996). Olay ilişkili beyin potansiyellerinin kronik elektrodlu sıçanlarda kaydedilmesi. XIV. Gevher Nesibe Günleri, Kayseri.

 

Tağluk, M.E., Çakmak, E.D., Karakaş, S. (2006). Detection of early gamma response by estimation of its spectro-temporal coherent energy. Detection of early gamma response by estimation of its spectro-temporal coherent energy. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 325.

 

Tağluk, M.E., Çakmak, E.D., Karakaş, S. (2003). Joint time-frequency analysis of event-related energy distribution of the brain: Short time Cohen’s class of distributions (STC). EEG & Clinical Neuroscience Society (ECNS): 5th Annual Conference. Clinical EEG and Electroencephalography, 34(3), 169.

 

Tağluk, M.E., Çakmak, E.D., Karakaş, S. (Haziran 2003). Olay-ilişkili potansiyellerin Cohen sınıfı dağılımı metoduyla zaman-sıklık analizi. 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı - SIU 2003 (s. 509- 512). İstanbul: BS Reklam.

 

Tağluk, M.E., Çakmak, E.D., Karakaş, S. (Mayıs 2002). Seyrek uyarıcı paradigması altında elde edilen beyin elektriksel faaliyetinin yüksek çözünürlüklü enerji dağılımı. BİYOMUT 2002 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (s. 44-50). İstanbul: Boğaziçi Üniv. Mat.

 

Tan, Ü., Karakaş, S. (1978). Fleksör motonöron tipleri ve bu motonöronların deşarj frekanslarını belirleyen etkenler (Proje No: TAG-274). TÜBİTAK V. Bilim Kongresi Tıp Araştırma Grubu Tebliğleri - I (s. 683-697). Ankara: Meteksan.

 

Tavat, B., Karakaş, S. (1993). Örtük ve açık yönerge, kodlama ve sunum türlerinin yeni çağrışımlar kurmaya etkisi. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları (s. 213-222). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yay.

 

Tileylioğlu, E., Baran, Z., Karakaş, H.M. Karakaş, S. (Kasım 2009). Aktimark kaynak işaretleme programı: FMRG deneylerinde gruplar arasındaki farklılıkların ve bireysel sapmaların genel Türk kafa modeli üzerinde işaretlenmesi. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya (E565-566).

 

Torun-Yazıhan, N., Aydın, H., Karakaş, S. (Eylül 2004). Apneye ilişkin parametrelerin ve apnenin oluştuğu uyku evresinin bilişsel süreçlere etkisi (s. 104-105). XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

 

Torun-Yazıhan, N., Aydın, H., Karakaş, S. (September 2004).  Neuropsychological profile in levels of obstructive sleep apnea. 12th World Congress of  Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 168-169.

 

(Bu çalışma 7. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi "Makale Yarışması Ödülü"ne layık görülmüştür.)

 

Turgay, A., Karakaş, S. (Nisan 2010). Yönetici İşlevleri değerlendirmede ekolojik ve laboratuvar testlerinin karşılaştırılması. 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (s. 6), Bodrum.

 

Sunum Prof. Dr. Atilla Turgay'ın yer aldığı son araştırmalardan birisini kapsamaktadır.

 

Turgut, S., Erdoğan Bakar, E., Karakaş, S. (Nisan 2008). Özgül öğrenme güçlüğü (ÖGG) ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğı (DEHB) birlikteliğinde nöropsikolojik profil 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi: "Günümüzden Geleceğe Bakış" (s. 66),  İstanbul. 

 

Turgut, S., Erdoğan Bakar, E., Karakaş, S. (Şubat 2008). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu özgül öğrenme güçlüğünün etkilerini ağırlaştırmakta mıdır? Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 72), İzmir.

 

Tüfekçi, D.İ., Karakaş, S., Arıkan, O. (2006). Comparison of two different early gamma response detectors in the REM stage of sleep. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 372.

 

Tüfekçi, İ.D., Karakaş, S.., Arıkan, O. (Nisan 2006). EEG sinyallerinde gamma tepkisinin tespiti. 14. Sinyal İşleme ve Antalya İletişim Uygulamaları Kurultayı, Belek, Antalya.  Compakt disc ortamı.

 

Ulusu, U., Uzbay, T., Karakaş, S. (Ekim 2002). Nikotin bağımlılığında nitrik oksidin rolünün farelerde lokomotor etkinlik ölçümü ile incelenmesi. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2002 (s. 67-68), Marmaris.

 

Ulusu, U., Uzbay, T., Kayır, H., Karakaş, S. (Ekim 2003). Farelerde nikotin ile uyarılmış lokomotor duyarlılaşmada nitrik oksidin rolü. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi (s. 220), Antalya.

 

Ulusoy, İ., Halıcı, U., Karakaş, S., Leblebicioğlu, K., Atalay, V., Erzengin, Ö.U. (1999). İşitsel uyarıcılar sonucu oluşan EEG sinyallerinin dalgacık dönüşümü kullanılarak yapay sinir ağları ile sınıflandırılması. IEEE SİU’99 Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bilimsel Çalışmaları (s. 386-390). Ankara: Özkan Bas.

 

Yalcin, K. Karakaş, S. (September 2008). The effect of age on meta-cognition. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 291.

 

Yalçın, K., Karakaş, S. (Şubat 2008). Çocuklarda üst-bilişin yaşa bağlı değişimi. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 88), İzmir.

 

Yalçın, K., Karakaş, S. (2007). Çocuklarda bilgi işlemedeki  üst işlemlerin yaşa bağlı değişimi.  

 

 (Bu çalışma "Prof. Dr. Mualla Öztürk 2007 Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü”ne layık görülmüştür.

 

Yalçın, K., Karakaş, S. (2006). The age level where Wisconsin Card Sorting Test scores represent the cognitive processes found for adults. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 344.

 

Yalın A., Karakaş, S. (Eylül 1990). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testinin bir Türk örneklemi üzerindeki geçerlik, güvenirlik ve standardizasyon çalışması. VI. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 96-97). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi.

 

 

 

Popüler Bilim

(Tüm yazılar için Curriculum Vitae’ye bakınız.)

 


Akbaba, G. (1998). Prof. Dr. Sirel Karakaş’la söyleşi: Beynin bilişsel işlevlerini ölçmek. Bilim ve Teknik, 364, 40-44.

 

Anadolu Ajansı, Ankara (19 Nisan 2002). Kahveyle sigara ‘ateşle barut’ gibi. (Doç. Dr. Tayfun Uzbay ve Prof. Dr. Sirel Karakaş’la söyleşi). NTV.MS.NBC

 

Başar, E., Karakaş, S. (19 Mayıs 2001). Beyin üzerine birleşik çalışma modeli. Cumhuriyet Bilim Teknik, 739, 16-17.

 

Başar, E., Karakaş, S. (11 Mart 2000). Ülkemizde çok yönlü beyin. Cumhuriyet Bilim Teknik, 677, 22.

 

Bayar, S. (1999). Prof. Dr. Sirel Karakaş’la söyleşi: İşleyen bellek unutmaz. Tempo, 33 (610), 58-60.

 

Can, H. (2000). Prof. Dr. Sirel Karakaş’la söyleşi: Bilimde multidisipliner yaklaşım. Bilim ve Ütopya, 75, 72-75.

 

Güner, E. (1998). Beyin araştırmalarında adım atanlar: Prof. Dr. Erol Başar, Prof. Dr. Sirel Karakaş. Popüler Bilim, 59, 22-23.

 

Karakaş, S. (2013). Yaratıcılık. Artı Eğitim Dergisi, 9 (107), 70-71.

 

Karakaş, S. (2012). Zihin denen fabrika: Nedir? Nasıl ölçeriz? Çoluk Çocuk: Anne Baba Eğitim Dergisi, 93, 20-23.

 

Karakaş, S. (2011). Üstün Yeteneğin Tanılanması. Artı Eğitim, 7 (83), 50-51.

 

Karakaş, S. (2011). Yaratıcılık nedir? Ne değildir? ODTÜ’lüler Bülteni, Nisan Sayısı, 32-33.

 

Karakaş, S. (2011). Psikoloji nasıl “bilimsel” olabilmiştir? Bilimselliğin “olmazsa olmazları” nelerdir?  Bilim ve Ütopya (Sayı: “Psikoloji Bilimi ve Nörobilimdeki Yeri”), 201, 8-16. 

 

Karakaş, S. (2010). Öğrenme ezberciliğe dayanmamalı. Human Psikoloji Dergisi, 3, 62-65.

 

Karakaş, S. (2008). Düşüncelerimiz okunabilir mi? Popüler Bilim, 167, 32-35.

 

Karakaş, S. (2005). Beynin sırrı çözülüyor mu?. Popüler Bilim, 142, 18-20.

 

Karakaş, S. (2004). Beyin Hakkında doğrular ve yanlışlar. Aydınlanma Yolunda Bilim ve Teknik Konferansları. Bilim ve Teknik, 435, 45. 

 

Karakaş, S. (2000). Alzheimer hastalığı: Bilişsel süreçlerdeki erken belirtiler, bozuklukların seyir defteri. Popüler Bilim, 77, 17-21.

 

Karakaş, S. (2000). Alzheimer hastalığına multidisipliner yaklaşım. TÜBİTAK-TBAG Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu V. Çalıştayı. Bilim ve Teknik, 389, 41.

 

Karakaş, S. (1999). Bellek nedir? Belleğin güçlendirilmesi. Popüler Bilim, 68, 22-24.

 

Karakaş, S. (1999). Bilimde beyin araştırmaları. Popüler Bilim, 68, 16-17.

 

Karakaş, S. (1998). Geçmişi bilmek niçin gereklidir. Popüler Bilim, 57, 32-37.

 

Karakaş, S. (1998). Pozitif bilimin temelinde yatan sayıltılar. Popüler Bilim, 58, 54-56.

 

Karakaş, S. (1998). Pozitif bilimlerde nedensellik kavramı. Popüler Bilim, 59, 38-41.

 

Karakaş, S. (1997). Deneysel psikoloji. Bilim ve Ütopya, 38, 8-9.

 

Karakaş, S. (1997). İdare çocuklarımızdan kendini geliştirme hakkını esirgeyemez. Sosyal Demokrat Değişim, 9, 111-115.

 

Karakaş, S. (1994). Bilmek, pozitif bilim ve felsefe. Y. Örs, Evrimsel yaklaşımın ışığında bilim ve felsefe. Bilim ve Teknik, 317, 58-62.

 

Karakaş, S. (21 Ocak 1993). Psikoloji, bir bilim dalı ve bir meslek. Milliyet: Düşünenlerin Düşüncesi.

 

Karakaş, S., Başar, E. (2001). Beyin, zihin ve kognitif süreçlerine yolculuk. Bilim ve Ütopya, 84, 70-72.

 

Karakaş, S., Bekçi, B. (2000). Alzheimer hastalığının zihinsel ve duygusal belirtileri. Bilim ve Ütopya, 71, 44-46.

 

Karakaş, S., Çakmak, E.D., Irak, M. (2002). Elekromanyetik kirliliğin beyin elektriksel faaliyetine etkisini incelemede kullanılabilecek teknoloji ve altyapı düzenlemeleri. 3eElectrotech, 97, 78-84.

 

Karakaş, S., İrkeç, C. (2002). I. Nöropsikolojik Uygulamalar ve Disiplinler-arası Yaklaşımlar Sempozyumu: Ülkemizde bir ilk gerçekleştirildi. Bilim ve Ütopya, 94, 8-9.

 

Karakaş, S., Karakaş, C. (2001). Cep telefonunun yaygınlığı ve olası psikolojik nedenleri. Bilim ve Ütopya, 83, 13-17.

 

Kas, N. (2000). Prof. Dr. Sirel Karakaş’la söyleşi: IQ testleri geçersiz. Tempo, 31 (660), 56-58.

 

Mura, B.  (2010). Sirel Karakaş ile söyleşi. Oyun Dergisi, 40, 3-7.

 

Öymen, E. (15 Ağustos 1997). Prof. Dr. Sirel Karakaş’la söyleşi: Zihin gelişimi için 8 yıl da yetmez. Millliyet: Entellektüel Bakış.

 

Özer, K. (2003). Prof. Dr. Sirel Karakaş'la söyleşi: Sanal gerçek ve gerçek. Bilişim Kültürü Dergisi, 32(87), 56-59.

 

Özyanık, T. (24-30 Ağustos 2001). Prof. Dr. Sirel Karakaş’la söyleşi: Sosyal patlamanın psikolojisi. Yeni Düşünce, 34, 56-59.

 

Şahin, N. (1996). Prof. Dr. Sirel Karakaş'la söyleşi: H.Ü. Psikoloji Bölümü Bilişsel Psikofizyoloji Laboratuvarı: Türk Psikoloji Bülteni, 2 (5), 94-99.

 

Tavat, B. (1993). Prof. Dr. Sirel Karakaş’la söyleşi: Bilimsellik ve araştırma yöntemleri. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 1 (3), 278-281.

 

Yolcu, Ö. (14 Mart 2004). Prof. Dr. Sirel Karakaş'la söyleşi: Türkiye’de beyin israfı var. Akşam: Çocuğunuz dahi olabilir.

 

Tezler

Hazan, B. (2009). Psikofizyolojik insomnia ve paradoksal insomnia hastaları ile sağlıklı bireylerin üst bellek işlevleri, görsel-mekansal algılamaları ve kişilik özellikleri açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara. 

 

Arat, B. (2009). 6-12 yaş çocuklarının dikkat ve ketleme görevlerindeki performans örüntüleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara. 

 

Turgut, S. (2008). Özgül Öğrenme Güçlüğü'nde nöropsikolojik profil. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara. 

 

Gülcan, E. (2008). Prenatal alkole maruz sıçanlarda dikkat eksikliği hiperktivite bozukluğu belirtileri ve tepki ketleme davranışı.  Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara. 

 

Keighobadi, M. (2008). Şizofreninin negatif ve pozitif belirtili alt gruplarındaki  bellek  profili. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara. 

 

Bekçi, B. (2007). Üst bellek türlerinin beyin elektrofizyolojik tepkileriyle ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

 

Erdoğan Bakar, E., (2007).  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun  alt tiplerine ait bilişsel örüntüler. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

 

Soysal, A.Ş. (2007). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu alttiplerinde dikkat, yönetici işlevler ve üst-biliş performansının oluşturduğu ilişkiler örüntüsünün incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

 

Açıkgöz, D. (2006). Uyku ile aktive olan epileptik sendromların nöropsikolojik işlevlerle ilişkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

 

Baran, Z. (2006). Beklentinin beyinden kaydedilen olay-ilişkili potansiyel ve olay-ilişkili osilasyonlara etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara. 

 

Doğutepe, E. (2006). Dikkat ve bellek uzamı kavramlarının psikometrik yoldan ayrıştırılabilirliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara. 

 

Yalçın, K. (2006). Çocuklarda yaş ve üst-bellek türleri arasındaki ilişkiler.  Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara. 

 

Irak, M. (2004). İnsanda dikkatlilik, üst-biliş performansı ve bellek türlerinin oluşturduğu ilişkiler örüntüsünün incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara. 

 

Kafadar, H. (2004). Akıcı zekanın dikkat, çalışma belleği, yönetici işlevler ve kristalize zekadan yordanması. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara.

 

Can, H.  (2004). Farklı bellek türlerinin Alzheimer hastalığının klinik evrelerine göre değişimi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara.      

 

Kurt, M. (2004). Dikkat eğitimine dayalı rehabilitasyon programının görsel-uzaysal ihmal ve eşlik eden bilişsel süreçlere etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara.   

 

Torun Yazıhan, N. (2003) Apneye ilişkin parametrelerin ve apnenin oluştuğu uyku evresinin bilişsel süreçlere etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Önal, Ç. (2003). Multipl skleroz türlerinde açık ve örtük belleğin dikkat, üst-bellek süreçleri ve duyguduruma gore değişimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Coşkun Öztekin, E. (2002). Şizofreninin pozitif ve negatif alt gruplarının dikkat türleri açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Kiriş, N. (2002). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda zekanın Wechsler Zeka Testi ve Raven Standart Progresif Matrisler Testi ile analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Çelik, E. (2002). Farelerde nikotin ile uyarılmış lokomotor duyarlılaşma üzerine kafein ve amfetamin etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Ulusu, U. (2002). Nikotin bağımlılığında nitrik oksit etkisinin farelerde lokomotor etkinlik ölçümü ile incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Bekçi, B. (2001). Frontal bölge faaliyetini yansıtan nöropsikolojik testler ile farklı deneysel paradigma ve topoğrafik alanlardan kaydedilen olay-ilişkili beyin potansiyellerinin ilişkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Irak, M. (1999). Bölünmüş ve odaklanmış dikkatin olay-ilişkili beyin potansiyellerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Kafadar, H. (1999). Dikkat ve uyarıcıyı ayırt etmenin bilişsel beyin potansiyellerine etkisi ve yaş dönemlerine bağlı değişiklikler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Kurt, M. (1998). Sağ hemisfer işlevlerine duyarlı nöropsikolojik testlerin faktör yapılarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Cangöz (Tavat), B. (1997). Çalışma türünün bellek ölçümleri üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara.     

 

Er, N. (1996). Çalışma belleğinin yapısal ve işlemsel kapasitesinin istatistiksel ve deneysel çalısmalarla belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Can, H. (1995). Kodlama, görev sayısı ve yönerge türünün iki ayrı yas grubundaki deneklerde yeni çağrışımlar kurmaya etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Genç- Açıkgöz, D. (1995). Bellek ve dikkat fonksiyonlarını ölçen nöropsikolojik testlerin görgül ve istatistiksel yollardan değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Menli, N. (1991). Çocuklarda, Görsel Işitsel Sayı Dizileri Testinden alınan puanlara mnemonik tekniklerin ve sunum hızının etkisi. Yayınlanmamış  yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Tavat, B. (1991). Örtük ve açik yönerge, kodlama ve sunum türünün yeni çağrışımlar  kurmaya etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Akkurt, D. (1989). Ikili gruplara katılırken yapılan farklı yöneltimler altında kisiler-arası etkilesim. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Kışlak (Tutarel), S. (1987). Resimsel, gizli ve ayrı konumlarda sunulan uyarıcıların imgeleme süresi ve hatırlamaya etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Ödüller

Karakaş,  S. (Mayıs 2013). Yaşamı boyunca ülkemiz psikoloji biliminin hem eğitim hem de araştırma alanında gelişimine ve uluslararası tanıtımına sağlamış olduğu çok değerli katkılar,
"Türk Psikologlar Derneği ve 18 Ulusal Psikoloji Kongesi Düzenleme  Kurulu tarafından verilen Onur Ödülü” ile belgelenmiştir.  

 

Turgut, S., Erden, G., Karakaş, S. (2011). Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu  birlikteliği ve kontrol gruplarının ÖÖG Bataryası ile belirlenen profilleri.
“Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Ödülü 2011”e layık görülmüştür.  

 

Karakas, S. (Mayıs 2010). Ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan derslere ait öğretim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesine ilişkin olarak gösterilen üstün başarı.
" T.C. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu tarafından verilen Takdir Belgesi"  ile belgelenmiştir.  

 

Karakas, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z., Karakaş, H.M. (September 2009). Confounding effects of magnetic fields and gradient noise of MRI scanner on multimodal MR-Electroencephalography.
"34th Annual Meeting of the European Society of Neuroradiology'de  (Athens, Greece) Cum Lauda in Diagnostic Neuroradiology Ödülü"ne layık görülmüştür.  

 

Torun-Yazıhan, N., Aydın, H., Karakaş, S. (2007). Neuropsychological profile in levels of obstructive sleep apnea syndrome. Sleep and Biological Rythms, 5(2), 85-94.    
"7. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Makale Yarışması Ödülü"ne layık görülmüştür.

 

Karakaş, S. ve Karakaş, H.M. (2009). Entegratif Preoperatif Fonksiyonel Haritalama Bataryası için araştırma ve geliştirme çalışmaları .
"H.Ü. Teknokent A.Ş'nin Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri 2008 Yılı Proje Yarışmasında Üçüncülük Ödülü"ne layık görülmüştür.

 

Baran, Z., Karakaş, H.M., Karakaş, S.  (Ekim, 2008). TURCONS-4 Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme Bataryası için öğrenme görevinin geliştirilmesi.
29. Ulusal Radyoloji Kongresi "Mansiyon Ödülü"ne layık görülmüştür.

 

Prof. S. Karakaş yaptığı çalışmalar nedeniyle  
2006-07 Akademik Yılı "Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü"ne layık görülmüştür.

 

Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Talı, E.T., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). Aktif seyrek uyarıcı paradigmasında elde edilen bileşenlerin kaynak lokalizasyonu: Standart elektrofizyoloji laboratuvarında ve manyetik rezonans görüntüleme ortamında elde edilen elektrofizyolojik faaliyetin karşılaştırılması. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım.
"En iyi Multidisipliner Yaklaşım Ödülü"ne layık görülmüştür.
 

Elsevier tarafından "TÜRKİYE SCOPUS 2007": Türkiye'de araştırmaları ile ilk 10'a giren bilim adamı ödülüne layık görülmüştür. (Elsevier'in bilimsel veri tabanı inceleme motoru SCOPUS'dur.)
 

Karakaş, S. (2006). Nöropsikoloji Terimleri Sözlüğü. C. Yakıncı, A. Yalman, R. Toparlı (Ed.): Sendrom II Tıp Terimleri Sözlüğü, 4(11), 5-42. Logos Tıp Yayını.
Tıp Terimleri Sözlüğü, "Altın Örümcek Web Ödülleri 2007'de Bilim/Araştırma  Kategorisinde Birincilik Ödülü"ne layık görülmüştür. .

 

Baran. Z. (2006). Beklentilerin beyinde kaydedilen olay-ilişkili potansiyel ve olay-ilişkili osilasyonlara etkisi.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü "En Başarılı Doktora Tezi Ödülü" ne layık görülmüştür.

 

Karakaş, S., Doğutepe, E., Çakmak, E.D., Baran, Z.,  Özkan Ceylan, A., Tüfekçi, İ., Arıkan. O. (2007). Time-frequency analysis of neuroelectric responses obtained under the standards paradigms of psychophysiology. Genç Bilim  İnsanları ile Beyin Biyofiziği I. Çalıştayı: Darboğazlar ve Çözüm Arayışları.
"Multidisipliner Çalışma Ödülü"ne layık görülmüştür.
 

Yalçın, K., Karakaş, S. (2007). Çocuklarda bilgi işlemedeki  üst işlemlerin yaşa bağlı değişimi.     
"Prof. Dr. Mualla Öztürk 2007 Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü”ne layık görülmüştür.
 

Kurt, M., Karakaş, S.  (2005). Dikkat eğitimine dayalı rehabilitasyon programının görsel-uzaysal ihmal sendromuna etkisi
"20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Sözlü Sunum Üçüncülük Ödülü"ne layık görülmüştür.


Erdoğan-Bakar, E., Soysal, Ş., Kiriş, N., Şahin, A., Karakaş, S. (2005). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi Geliştirilmiş Formunun yeri.  
"Prof. Dr. Mualla Öztürk 2005 Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü”ne layık görülmüştür.

 

Can, H., İrkeç, C., Karakaş, S. (2003). Açık ve örtük belleğin demans evrelerine göre değişimi.
"39. Ulusal Nöroloji Kongresi Novartis A.Ş.  Üçüncülük Ödülü"ne layık görülmüştür.

 

Kurt, M., Uysal, H., Karakaş, S. (2003). İhmali olan ve olmayan sol hemiplejik hastalarda algılama görsel-uzaysal yarı-alana göre değişmektedir.
"39. Ulusal Nöroloji Kongresi UCB Pharma A.Ş. Üçüncülük Ödülü"ne layık görülmüştür.
 

Kılıç, B.G., Koçkar, A.İ., Irak, M., Şener, Ş., Karakaş, S. (2002). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu kullanılarak ölçülen bellek uzamının Türk İlkokul çocuklarında gelişimi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 10(3), 243-254.
"Prof. Dr. Mualla Öztürk 2002 Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü”ne layık görülmüştür.
 

Kurt, M., Karakaş, S. (2000). Sağ serebral hemisferin bilişsel işlevlerine duyarlı üç nöropsikolojik testin özellikleri ve aralarındaki ilişkiler. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 8(4), 251-265.
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisinin 2000 yılı geleneksel “En İyi Araştırma Ödülü”ne layık görülmüştür.
 

Karakaş, S., Irak, M., Kurt, M., Erzengin, Ö.U. (1999). Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Stroop Testi TBAG Formu: Ölçülen özellikler açısından karşılaştırmalı analiz. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 7(3), 179-192.
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisinin 1999 yılı geleneksel “En İyi Araştırma Ödülü”ne layık görülmüştür.

 

Üyelikler

Prof. Dr. Sirel Karakaş

 

Dernek Üyelikleri: Bilimsel  

Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği (PND) (Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Başkanı)

International Organisation of Psychophysiology (IOP) (Direktörler Kurulu Üyesi)

Türkiye Zeka Vakfi  (TZV) (Kurucu Üye)

Türk Psikologlar Derneği (TPD) Üyesi

Beyin Arastırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği   (TÜBAS) Üyesi

Türkiye Bilişim Derneği Üyesi

 

 

Dernek Üyelikleri: Sosyal

Medikal Sanayi Kümelenmesi (Kurucu Üye Şirket)

Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği (Denetleme Kurulu Üyesi)

Yardımsevenler Derneği Üyesi