Şirket Hakkında

Şirketin Adı

Prof. Dr. Sirel Karakaş Neurometrika - ED/AG
(Prof. Dr. Sirel Karakaş Neurometrika Eğitim ve Danışmanlık / Araştırma ve Geliştirme)  
 

Kurucusu ve Sahibi

Sirel Karakaş
 

Kuruluş Tarihi

21. 12. 2022
 

Statüsü

Tek Sahipli İşletme (Şahıs İşletmesi)
 

Şirketin Faaliyet Konusu

Bilişsel sinirbilim ve nöropsikometri alanlarında eğitim, danışmanlık, araştırma ve geliştirme
 

Faaliyet Konusunun NACE kodu

P85.6 0.02
 

Faaliyetlerin Dökümü

▪ Eğitim-öğretim, sağlık ve danışmanlık alanlarında kullanılan psikolojik ve nöropsikolojik ölçme araçlarının uygulama, puanlama ve raporlama eğitimini vermek,

▪ Faaliyet konusuyla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,

▪ Gereksinim duyulan yeni ölçme araçları geliştirmek, mevcutların ülkemize standardizasyonunu ya da uyarlamasını (adaptasyon) yapmak,

▪ Testlerin ulusal ve uluslararası alım ve satımını yapmak,

▪ Faaliyetiyle ilgili projeler üretmek, mevcut projelerde görev almak,

▪ Faaliyet alanındaki bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgiler üretmek, mevcut bilgileri kullanarak süreç ve hizmetler oluşturmak, mevcut olanları geliştirmek,

▪ Faaliyeti konusunda basım, yayım faaliyetleri yürütmek; kitap, broşür, süreli ve süresiz yayınlar yapmak; radyo ve televizyon programları hazırlamak bu programlarda görev almak,

▪ Konferans, kurs, panel, sempozyum ve kongre düzenlemek; bunun için her türlü turizm ve taşıma faaliyetini, alım, satım ve kiralama hizmetini gerçekleştirmek,

▪ Yazılım alım, satım, danışmanlık, imalat hizmetleri sunmak; yazılım geliştirmek; web sitesi kurmak, almak, satmak; bunların alan adlarını tescil ettirmek ve tescil edilmiş alan adlarını almak, satmak, devretmek.
 

Vizyon

Bilişsel sinirbilim ve nöropsikometri alanlarında, bilim ve teknolojinin sınırlarında ürün ve hizmet vermek
 

Misyon

▪ Bilimsel faaliyetleri sadece bilim için değil toplum için de yapmak,

▪ Bu doğrultuda, sosyal etkisi olan araştırma-geliştirme projeleri gerçekleştirmek,

▪ Bilimsel, tutarlı, standart, çağdaş ve pragmatik hizmet sunmak,

▪ Ürün ve hizmetleri, bilimsel ilerlemeler uyarınca sürekli geliştirmek,

▪ Rutin klinik işlemlerle anlaşılamayan zihinsel/psikolojik sorunları ölçüm ve sayılar temelinde ortaya koymak,

▪ Zihinsel ve psikolojik süreçlerin temelinde beyin yapı ve süreçlerinin olduğuna ilişkin nörobilişsel yaklaşım konusunda araştırmalar yapmak, bu doğrultuda düşünmek ve hizmet vermek.
 

Yetkinlik Göstergeleri

Prof. Dr. Sirel Karakaş’ın;

▪ Akademik geçmişi,

▪ Bilişsel sinirbilim, yöntembilim, ölçme ve değerlendirme alanlarındaki bilgisi, bilimsel araştırma yapma konusundaki deneyimi,

▪ Kitap ve makale sayısı,

▪ Endekslenen dergilerde aldığı atıf sayısı, etki faktörü,

▪ Bilimsel birikimini toplumun hizmetine de sunma gayreti.
 

Sloganı

Bilimsel konular kadar günlük olayları da, psikolojinin son paradigması olan bilişsel sinirbilim uyarınca ölçmek, araştırmak, bu konuda toplumsal değeri olan hizmetler sunmak.
 

Çalışma Ortakları

▪ BYS Grup Bilişim Sistemleri Dan. Tic. San Anonim Şirketi / Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknokent Binası     

▪ DİLGEM Eğitim Öğretim Dan. Yay. Ltd. Şti.

▪ Doç. Dr. Elvin Doğutepe, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara

▪ Dr. Öğr. Üyesi Tolga Kaskatı, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, BYS Grup Bilişim Sistemleri Ortağı

▪ International Journal of Psychophysiology

▪ Kent Psikolojik Danışmanlık ve Ruh Sağlığı Hizmetleri, İstanbul

▪ Özel Moodist Hastanesi, İstanbul

▪ Prof. Dr. Canan Başar-Eroğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İzmir

▪ Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar, Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara

▪ Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul

▪ Prof. Dr. Robert Barry, University of Wollongong, Brain and Behaviour Research Institute and School of Psychology, Wollongong, Australia

▪ Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği

▪ T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

▪ T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

▪ Türk Psikologlar Derneği

▪ Uzm. Psikolog Sevil Turgut Turan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya