Özgül Öğrenme Bozukluğu Bataryasi Eğitimi - İstanbul

Eğitimi verilecek olan testler: Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası Genişletilmiş Formu. (ÖÖG).
 
İçeriği: ÖÖG alt testleri: Matematik Testi, Okuma Testi, İşittiğini Yazma Testi, Gördüğünü Yazma Testi, Saat Çizimi Testi, Head Sağ-Sol Ayırt Etme Testi, Harris Lateralleşme Testi, Öncelik-Sonralık İlişkilerinin Sorgulanması Testi, Sıralama Testi ve Gessell Gelişim Figürleri Testi
 
Eğitimin amacı: Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) konusunda özet bir kuramsal bilginin kazandırılması, ÖÖG’nin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan ölçme araçlarını uygulama, puanlama ve yorumlama becerisinin kazandırılması.
 
Katılım için Gerekli Ön Koşullar:

● Psikoloji Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ve benzeri birimlerden mezun olmak

● Zeka Testi (Wechsler ya da Stanford-Binet testleri v.b.) sertifikasına sahip olmak ya da bu testi rutin olarak uyguluyor olmak veya

● BİLNOT Bataryası Testleri sertifikasına sahip olmak

 

Koordinatör: Prof. Dr. Sirel Karakaş
Eğitimci: Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan
Süre: 13 saat
Tarih: 08-09 Aralık 2018
Kesin kayıt için son gün: 03 Aralık 2018
Saat: 9:30-12:00 ve 13:00-17:00
Kurs Ücreti: 900 TL (KDV Dahil)
Hesap Adı: Nazmiye Arduç
Hesap No: 5880-13629747
IBAN: TR55 0013 4000 0136 2974 7000 01
Kursun Yapılacağı Adres: Kent Psikolojik Danışmanlık ve Ruh Sağlığı Hizmetleri - Asmadalı Sok. No:19 Koşuyolu-Kadıköy/İstanbul
 
Verilecek Belge: Katılımcıların eğitimin gerektirdiği süpervizyonu tamamlaması durumunda Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği (PND) başkanı tarafından imzalı sertifika verilecektir.
 
Kurs ücretine dahil olan malzemeler:
  1. ÖÖG malzemeleri, kayıt formları, uygulama yönergeleri, örnek raporlar, eğitim sunumları.
 
NOT: Bu eğitimde GİSD-B eğitimi verilmemektedir.
 
Kayıt ve Bilgi İçin
Yönetici Asistanı Buket Sipahi – 0 216 325 76 97 / 0 216 325 76 98