Öğrenme ve Bellek Testleri

  1. İşitsel-Sözel Öğrenme Testi: Sözel malzemeye ilişkin bilgi işlemleme süreçleri (sözel öğrenme, serbest hatırlamaya dayanan kısa-süreli ve uzun-süreli bellek, geriye bozucu etki ve tanıma türü hatırlama)
  2. Sayı Dizisi Öğrenme Testi: Öğrenme ve kısa-süreli belleği ölçmektedir.
  3. Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu: Kısıtlı kapasite sistemlerini (kısa-süreli bellek ve dikkat) (işitsel, görsel, sözel ve yazılı modalitede) ölçmektedir.
  4. Boston Adlandırma Testi: Nesneleri tanıma ve adlandırma yeteneğini ile anlamsal bilgi işlememeyi ölçmektedir.

Klinik Kullanımı: “Öğrenme ve Bellek Testleri” psikiyatri kapsamındaki özgül öğrenme bozukluğu ve uyku apnesinin; ayrıca, nöroloji kapsamındaki epilepsi türleri, multiple skleroz, dil bozuklukları, afazi ve demans türlerinin tanı ve değerlendirmesinde; ayrıca, adli psikiyatri ve adli psikoloji kapsamına giren konulara (örn. cezai sorumluluk, hukuki sorumluluk, vesayet) ilişkin değerlendirmelerde kullanılır.


Eğitimin amacı: Nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, nöropsikolojik testler hakkında genel bilgi vermek; testlerin geçerliğinin yani ne ölçtüğünün aktarılması, bu testleri uygulama, puanlama, yorumlama becerisinin kazandırılması.


Koordinatör: Prof. Dr. Sirel Karakaş
Eğitimci: Doç. Dr. Elvin Doğutepe, Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Tarih: 23-24 Nisan 2022
Saat: 23 Nisan 9:30-12:00 ve 13:00-16:30  
          24 Nisan 9:30-12:30
Kesin kayıt için son gün: 19 Nisan 2022
Öğrenci için Ücret: 1.000 TL + KDV (1.180 TL)
Çalışan için Ücret: 1.060 TL + KDV (1.250 TL)
Hesap Adı: Nörometrika Medikal Tıp Teknolojileri Ltd. Şti.
Hesap No: Türkiye İş Bankası Ümitköy Şubesi
Şube Kodu: 4278  Hesap No: 265711
IBAN: TR78 0006 4000 0014 2780 2657 11
EĞİTİM ONLİNE OLARAK VERİLECEKTİR.


Verilecek Belge: Eğitim programına katılanlara Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği (PND) başkanı tarafından imzalı sertifika verilecektir.

Katılım için Gerekli Ön Koşullar:

  • Psikoloji Bölümü ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Çocuk Gelişimi mezunları ve ilgili diğer alanlardan mezun olmuş bulunmak;
  • Belirtilen bölümlerin son sınıfında okumakta olmak;
  • Nöroloji, psikiyatri ve tıbbın diğer ilgili alanlarında uzmanlığını yapmakta olmak veya tamamlamış bulunmak.

Kursiyerlere verilecek malzemeler:

  1. İşitsel Sözel Öğrenme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Boston Adlandırma Testi uygulama yönergeleri
  2. İşitsel Sözel Öğrenme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Boston Adlandırma Testi kayıt formları

Kayıt ve Bilgi İçin
Nörometrika Medikal Tıp Teknolojileri Ltd. Şti.
Nermin Akkaya
0312 299 21 48
0530 977 28 12
sezer.n@gmail.com