Görsel Mekansal Biliş, Yönetici İşlev ve Öğrenme, Bellek Testleri Eğitim Duyurusu

1. Raven Standart Progresif Matrisler Testi: Görsel-mekansal algılama, kategori değiştirebilme, çalışma belleği, soyutlama, irdeleme ve genel yeteneğini

2. Çizgi Yönünü Belirleme Testi: Görsel mekansal algılama ve yönelimi (oriyantasyon)

3. Wisconsin Kart Eşleme Testi: Karmaşık (yönetici) dikkat, özellik belirleme, perseverasyon, çalışma belleği, yönetici işlevler, kavramsallaştırma, soyut düşünmeyi

4. İşitsel-Sözel Öğrenme Testi: Sözel malzemeye ilişkin bilgi işlemleme süreçleri (sözel öğrenme, serbest hatırlamaya dayanan kısa-süreli ve uzun-süreli bellek, geriye bozucu etki ve tanıma türü hatırlama)

5. Sayı Dizisi Öğrenme Testi: Öğrenme ve kısa-süreli belleği ölçmektedir.

 

Klinik  Kullanımları

“Görsel Mekansal Biliş ve Yönetici İşlev Testleri” psikiyatri kapsamındaki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu, şizofreni,  depresyon kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk ve uyku apnesinin;  nöroloji kapsamındaki epilepsi türleri, nörolojik ihmal sendromu, Gerstmann sendromu ve demans türlerinin tanı ve değerlendirmesinde; ayrıca, adli  psikiyatri ve adli psikoloji kapsamına giren konulara (örn. cezai sorumluluk, hukuki sorumluluk, vesayet)  ilişkin değerlendirmelerde kullanılır.

“Öğrenme ve Bellek Testleri” psikiyatri kapsamındaki özgül öğrenme bozukluğu ve uyku apnesinin; ayrıca, nöroloji kapsamındaki epilepsi türleri, multiple skleroz, dil bozuklukları, afazi ve demans türlerinin tanı ve değerlendirmesinde; ayrıca, adli psikiyatri ve adli psikoloji kapsamına giren konulara (örn. cezai sorumluluk, hukuki sorumluluk, vesayet) ilişkin değerlendirmelerde kullanılır.

Eğitimin amacı: Nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, nöropsikolojik testler hakkında genel bilgi vermek; testlerin geçerliğinin yani ne ölçtüğünün aktarılması, bu testleri uygulama, puanlama, yorumlama becerisinin kazandırılması.

 

Koordinatör: Prof. Dr. Sirel Karakaş

Eğitimci: Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan

Tarih: 08-09 Ocak 2022

Saat: 9:30-12:00 ve 13:00-18:00

Kesin kayıt için son gün: 24 Aralık 2021

Öğrenci için ücret: 1.350 TL + KDV (1.593 TL)

Çalışan için ücret: 1.400 TL + KDV (1.652 TL)

Hesap Adı: Nörometrika Medikal Tıp Teknolojileri Ltd. Şti.

Hesap No: Türkiye İş Bankası Ümitköy Şubesi

Şube Kodu:  4278  Hesap No: 265711

IBAN: TR78 0006 4000 0014 2780 2657 11

Kursun Yapılacağı Adres: Asma Dalı Sokak No: 19 Koşuyolu, Kadıköy / İstanbul                                                                                    

                                        

Verilecek Belge: Eğitim programına katılanlara Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği (PND) başkanı tarafından imzalı sertifika verilecektir.

 

Katılım için Gerekli Ön Koşullar:

  • Psikoloji Bölümü ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Çocuk Gelişimi mezunları ve ilgili diğer alanlardan mezun olmuş bulunmak;
  • Belirtilen bölümlerin son sınıfında okumakta olmak;
  • Nöroloji, psikiyatri ve tıbbın diğer ilgili alanlarında uzmanlığını yapmakta olmak veya tamamlamış bulunmak.

 

Kursiyerlere verilecek malzemeler:

  1. Wisconsin Kart Eşleme Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi, İşitsel Sözel Öğrenme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi uygulama yönergeleri
  2. Wisconsin Kart Eşleme Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi, İşitsel Sözel Öğrenme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi kayıt formları

 

Kayıt ve Bilgi İçin

 

Nermin Akkaya

0312 299 21 48

0530 977 28 12

sezer.n@gmail.com

Nörometrika Medikal Tıp Teknolojileri Ltd. Şti.