Dikkat Testleri Eğitimi

  1. Stroop Testi TBAG Formu: Odaklanmış dikkat, seçici dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç ve bilgi işlemleme hızını
  2. İşaretleme Testi Türk Formu: Görsel mekansal algılama, sürekli dikkat (vijilans), görsel tarama, ataklık, tepki hızı ve mekansal ihmali
  3. Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu: Kısıtlı kapasite sistemlerini (kısa-süreli bellek ve dikkat) (işitsel, görsel, sözel ve yazılı modalitede) ölçmektedir.

Eğitimin amacı: Nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, nöropsikolojik testler hakkında genel bilgi vermek; testlerin geçerliğinin yani ne ölçtüğünün aktarılması, bu testleri uygulama, puanlama, yorumlama becerisinin kazandırılması.

Koordinatör: Prof. Dr. Sirel Karakaş
Eğitimci: Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Tarih: 13-14 Haziran 2020
Saat: 9:30-12:00 ve 13:00-17:00
Kesin kayıt için son gün: 9 Haziran 2020
Öğrenci için ücret: 450 TL+ KDV (531 TL)
Çalışan için ücret: 500 TL+ KDV (590 TL)
Hesap Adı: Nörometrika Medikal Tıp Teknolojileri Ltd. Şti.
IBAN: TR78 0006 4000 0014 2780 2657 11
Kursun Yapılacağı Adres: Ankara (Eğitimin yapılacağı açık adres daha sonra belirtilecektir)

Verilecek Belge: Eğitim programına katılanlara Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği (PND) başkanı tarafından imzalı sertifika verilecektir.

Katılım için Gerekli Ön Koşullar:

  • Psikoloji Bölümü ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Çocuk Gelişimi mezunları ve ilgili diğer alanlardan mezun olmuş bulunmak;
  • Belirtilen bölümlerin son sınıfında okumakta olmak;
  • Nöroloji, psikiyatri ve tıbbın diğer ilgili alanlarında uzmanlığını yapmakta olmak veya tamamlamış bulunmak.

Kursiyerlere verilecek malzemeler:

  1. Stroop Testi TBAG Formu, Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, İşaretleme Testi Türk Formu uygulama yönergeleri
  2. Stroop Testi TBAG Formu, Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, İşaretleme Testi Türk Formu kayıt formları


NOT: STROOP TESTİ TBAG FORMU TEST MATERYALLERİ SATIŞ ÜCRETİ: 400 TL’DİR. KURSUMUZA KATILAN KURSİYERLER STROOP TESTİNİ %50 İNDİRİMLİ (200 TL) OLARAK SATIN ALABİLECEKLERDİR.

GÖRSEL İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TESTİ B FORMU TEST MATERYALLERİ SATIŞ ÜCRETİ: 450 TL’DİR. KURSUMUZA KATILAN KURSİYERLER GİSD-B TESTİNİ %50 İNDİRİMLİ (225 TL) OLARAK SATIN ALABİLECEKLERDİR.


Kayıt ve Bilgi İçin

Nörometrika Medikal Tıp Teknolojileri Ltd. Şti.

Nermin Akkaya

0312 299 21 48

0530 977 28 12

sezer.n@gmail.com