Boston Adlandırma Testi

İnsan bilişsel süreçlerini bilimsel olarak değerlendirebilmek için, standardizasyonu yapılmış olan psikometrik araçlar kullanılmalıdır. Bu bağlamda, söz konusu  testler, kullanılacağı topluma uyarlanmalı, bunların standart uygulama ve puanlama yönergeleri hazırlanmalı, testlerin güvenirlik ve geçerliği belirlenmeli, norm değerleri hesaplanmalıdır.

Nöropsikolojik testlerin standardizasyonu etkinliklerimiz bağlamında bizler, bu defa da, Boston Adlandırma Testi’ni (BNT) çalıştık. (Ayrıca bakınız Murat, Can ve Karakaş; 2016; doi: 10.5455/NYS.2016001).

Nesneleri tanıma ve adlandırma yeteneğini ölçen BNT uluslararası alan yazını ve pratikte  afazi, özgül öğrenme bozuklukları (örn., disleksi), Alzheimer Hastalığı gibi ilerleyici nitelikteki demanslar için kullanılan nöropsikolojik testlerin başında gelmektedir.

Boston Adlandırma Testi’nin uygulama ve puanlama eğitimi, “Nöropsikolojik Test Eğitimi” etkinliklerimizin “Öğrenme ve Bellek Testleri” paketinde verilecektir. (İrtibat için https://www.neurometrika-tech.com/beta/iletisim)