Bilgilendirme

 • Nöropsikolojik testlerin kullanımına ilişkin danışmanlık
 • Nöropsikolojik ve psikolojik testlerin Türkiye’ye standardizasyonu çalışmalarının planlanması,
 • Bilişsel süreçleri ölçmede kullanılabilecek nörospikolojik testlerin ve genelde psikometrik araçların belirlenmesi,
 • Bilişsel Bozuklukları ölçmede kullanılabilecek nörospikolojik testlerin ve genelde psikometrik araçların belirlenmesi. İlişkili bozukluk alanları Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül Öğrenme Bozukluğu, Nörolojik İhmal, Demans türleri (örneğin Alzheimer tipi demans, Parkinson tipi demans ve multipl skleroz 
 • Üstün yeteneğin değerlendirilmesi

 

 • Bilimsel araştırma, proje ve tezlerin planlanmasına ilişkin danışmanlık
 • Araştırma deseninin belirlenmesi, örneklem oluşturulması,
 • Nörospikolojik ve genelde psikometrik araçların seçimi,
 • Kullanılacak istatistiksel analiz tekniklerinin belirlenmesi.

 

 • Laboratuvar sistemlerinin tasarlanması ve kurulması konusunda danışmanlık
 • Elektroensefalografi (EEG) laboratuvarı
 • Fonksiyonel MR (FMRG) laboratuvarı
 • MR-Elektroensefalografi laboratuvarı: Multimodal MR-EEG 

 

 • Beyin araştırmalarında elde edilen verilerin analizi konusundan danışmanlık
 • Elektroensefalografi (EEG) tekniğinin uygulanması. Bu bağlamda spontan faaliyet ve olay lişkili potansiyellerin kayıt, analiz ve yorumlanması,
 • Fonksiyonel MR (FMRG) tekniğinin uygulanması ve veri analizi
 • EEG ve FMRG’de kullanılacak yazılımların hazırlanması konusunda danışmanlık