Kurumsal Değerler

Nörometrika

 

Bilim ve Teknolojinin Sınırlarında Yaratıcı Nörobilişsel Ürün ve Hizmetler


Vizyonumuz

Nörobilişsel uygulamalar için bilim ve teknolojinin sınırlarında yaratıcı ürün ve hizmetler sağlamaktır.

 

Misyonumuz

Nörometrika Ltd. Şti:

 • Bilim için bilim yanında toplum için bilim yapan
 • Bu doğrultuda sosyal etkisi olan projeleri önceleyen
 • Bilimsel, tutarlı, standart, çağdaş ve pragmatik hizmet sunan
 • Ürün ve hizmetlerimizi bilimsel ilerlemelere koşut şekilde sürekli geliştiren
 • Rutin klinik işlemlerle anlaşılamayan zihinsel/psikolojik sorunları ölçüm ve sayılar temelinde ortaya koyan
 • Zihinsel ve psikolojik süreçlerin temelde beyin yapı ve süreçlerine dayandığına ilişkin nörobilişsel yaklaşım doğrultusunda düşünen ve belirtilen düşünce temelinde hizmet veren bir medikal AR-Geve uygulama şirketidir.

Kurumsal Değerler

Nörometrika Ltd. Şti, , tüm çalışanları tarafından sahiplenilen ve içselleştirilen kurumsal değerlerini kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve tüm iş süreçlerine dahil etmektedir. Bu değerler şirket tarafından "Biz modern nörobilşsel yaklaşım temelinde çözer, uygular ve geliştiririz." ifadesiyle vurgulanmaktadır.


Yetkinlik göstergelerimiz

 • Akademik geçmişimiz
 • Bilimsel araştırma deneyimimiz
 • Bilimsel birikimimizin daima toplumun hizmetine sunmadaki gayretlerimiz,
 • Yayın ve kitap sayımız
 • Endekslenen dergilerde aldığımız atıf sayısı