Çalışma Ortaklarımız

 • FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul / Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş

 • Hacettepe Üniversitesi KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi

 • International Journal of Psychophysiology

 • Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü

 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun/ Yard. Doç. Dr. Murat Kurt

 • OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi

 • OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği

 • Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği

 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • Süleyman Demirel Üniversitesi İstatistik Bölümü, Isparta/ Yard. Doç. Dr. Ömer Utku Erzengin

 • Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara/ Doç. Dr. Emel Erdoğan Bakar

 • Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü/ Yard. Doç. Dr. Handan Can

 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC

 • University of Pisa, Laboratory of Clinical Biochemistry and Molecuar Biology, Pisa, Italy

 • University of Sao Paulo Medical School, Sao Paulo, Brazil/ (Dr. Luis Basile)

 • University of Wollongong, Brain and Behaviour Research Institute and School of Psychology, Wollongong, Australia/ Prof. Dr. Robert Barry